Udvalg og ledelseHistorie og værdierMedlemsbladet “Sct. Georg”Aktiviteter i Sct. Georgs GilderneInternationaltLokale og Internationale gilderGildehuse og hytterMedlemsside – kræver kodeEuropakonference planlægning – kræver kodeKalender

Invitation til Grænsetræf – Grenztreff 2022

I sommeren 2018 havde vi det første Grænsetræf- Grenztreff. Det næste træf havde vi planlagt til 2020. Desværre kom ceronapandemien i vejen, og vi måtte aflyse. Nu har vi fastsat en ny dato, og vi håber meget, at vi kan gennemføre det.

Grænsetræf l Grenztreff 2022 finder sted fra den 6. til den 8. maj 2022 på Spejdercentret Tydal, Eggebæk

Vi vil i løbet af weekenden beskæftige os med kulturen og livet nord og syd for den dansk/tyske grænse. Temaet for vores træf er det helt specielle ved at bo i det dansk- tyske grænseland. Vi har bl.a. inviteret politikere fra det danske og det tyske mindretal til at komme med et oplæg og efterfølgende diskussion.

Weekendens sprog er dansk og tysk. Invitation med program og tilmeldingsformular følger.

Med gildehilsen
på Grænsetræf/Grenztreffs vegne
Cathrin Stange og Inger Pfingsten

Hjælp!

Vi har brug for flere tilsagn om donation af telte til HOTELT på Spejdernes lejr 2022.

Klik på Hotelt-logoet herover og få mere at vide.

På Spejdernes Lejr 2017 kunne man leje sig ind i et HOTELT hos Sct. Georgs Gilderne.
Det var et tilbud til »jobbere«, der gerne vil bo på lejren, men som ikke kunne eller ville medbringe eget telt.

Successen gentages på Spejdernes Lejr i 2022 på Hedeland ved Hedehusene i perioden 23/7 – 31/7.

Læs mere om Hotelt på Spejdernes Lejr i 2017 ved Sønderborg og se billederne.

Nyt om Fredslyset

I slutningen af november sendes Fredslyset rundt i Danmark. Fredslysflammen er hentet ved Fødselsgrotten i Bethlehem.

Læs mere

Sct. Georgs Gilderne er en bevægelse, der sigter mod personlig udvikling for medlemmerne, og som bl.a. deltager aktivt i forskellige humanitære opgaver både lokalt, nationalt og internationalt. 

Fra spejdernes verden til gildernes…

Naturoplevelser og fællesskab er noget af det vi husker fra vor spejdertid. Naturoplevelser og fællesskab oplever vi igen i naturlaugene. Sammen med andre gildebrødre.Vi knytter forbindelsen bagud til spejdertiden.

Ideen bag naturlaug

Gennem naturlaugene kommer man ud i naturen året rundt. På traveture i grønne omgivelser, ofte ledsaget af en sagkyndig guide. Man lærer sin landsdel rigtig godt at kende. Akkurat som man også lærer gildebrødre fra andre gilder at kende.

Ikke kun for gildebrødre

Selv om man ikke er medlem af Sct. Georgs Gilderne, kan man godt deltage i nogle af naturlaugenes ture. Besøg naturlaugenes hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde kontaktadresser og programmer.

ReachOut
– gildernes “spejderhjælp”

Gennem resten af 2021 og hele 2022 vil vi hjælpe unge piger på Sri Lanka
med at passe deres skolegang, så de kan løfte sig selv og deres kommende familier ud af fattigdommen.

Sammen med vores spejderkontakter i Sri Lanka vil vi hjælpe pigerne med at komme i skole de dage, de har menstruation.

Ligesom her i Danmark er det nærmest tabu ……

Læs mere

Verdenskonferencen skal foregå online

På grund af Covid-19 situationen globalt er det besluttet, at verdenskonferencen i Madrid i februar 2022 ændres til en online-konference.

Læs mere

Fellowshipdag

Gilder over hele landet fejre i dagene omkring den 25. oktober fellowshipdag – dagen, hvor den internationale gildeorganisation blev grundlagt. Det skete i 1953 i Lucerne i Schweiz.

Der udsendes hvert år et fellowshipbudskab. Du kan hente det seneste Fellowshipbudskab her.

Samarbejdspartnere

Sct. Georgs Gilderne i Danmark består af lidt mere end 150 lokale gilder fordelt over hele Danmark. Vi er godt 3.000 medlemmer, men vi vil gerne være flere.