Her finder du eksempler på aktiviteter i Sct. Georgs Gilderne

I 2023 var Fredslysets tema “Fred begynder med dig”.

Fredslyset sendes rundt i Danmark hvert år i slutningen af november måned. I 2023 sker det den 28. november fra Roskilde og den 29. november fra Aarhus.

Fra den 1. oktober vil der være informationsmateriale med bl.a. tilmelding til Fredslyset 2023 her på sct-georg.dk.

For yderligere information klik på Fredslysets logo eller kontakt
fredslys@sct-georg.dk

 

På Spejdernes Lejr 2017 kunne man leje sig ind i et HOTELT hos Sct. Georgs Gilderne.
Det var et tilbud til »jobbere«, der gerne vil bo på lejren, men som ikke kunne eller ville medbringe eget telt.

Indsatsen blev gentaget på den næste Spejdernes Lejr, som fandt sted i 2023.

Læs mere om Hotelt 2017 her og se billederne.

Projekt Dåseringe

Mange gilder støtter Projekt Dåseringe. Dåseringe fra øl- og sodavandsdåser indsamles, idet metallegeringen i ringene er specielt værdifuld.

De indsamlede ringe sendes videre til Projekt Dåseringe, som videresælger dem. Det indkomne beløb går ubeskåret til fremstilling af f.eks.benproteser til landmineskadede i Thailand.

Gå til daaseringe.dk og få mere at vide. Klik her.

Fra spejdernes verden til gildernes…

Naturoplevelser og fællesskab er noget af det vi husker fra vor spejdertid.Naturoplevelser og fællesskab oplever vi igen i naturlaugene. Sammen med andre gildebrødre.Vi knytter forbindelsen bagud til spejdertiden.

Ideen bag naturlaug

Gennem naturlaugene kommer man ud i naturen året rundt. På traveture i grønne omgivelser, ofte ledsaget af en sagkyndig guide.Man lærer sin landsdel rigtig godt at kende. Akkurat som man også lærer gildebrødre fra andre gilder at kende.

Ikke kun for gildebrødre

Selv om man ikke er medlem af Sct. Georgs Gilderne, kan man godt deltage i nogle af naturlaugenes ture. Besøg naturlaugenes hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde kontaktadresser og programmer.

Frimærkebanken

Frimærkebanken modtager og videreekspederer indsamlede afklippede brugte frimærker fra alle Sct. Georgs Gilder i Danmark. Overskuddet fra videresalget anvendes udelukkende til hjælpearbejde.