Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Sct. Georgs Gilderne er en bevægelse, der sigter mod personlig udvikling for medlemmerne, og som bl.a. deltager aktivt i forskellige humanitære opgaver både lokalt, nationalt og internationalt. 

Om ideerne bag Sct. Georgs gilderne
Læs om hvad der arbejdes med i Sct. Georgs Gilderne
Find medlemslogin og lokale gilder her
Nyt
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender

Kalenderen har holdt flyttedag. Findes nu på siden “Medlemmer”. Klik på “medlemsbilledet” øverst på siden.

Aflysning

Spejdermessen, som skulle
have fundet sted
lørdag den 23. maj
på Stevninghus, er aflyst
pga. Corona-situationen.

12. marts 2020

Corona og
Sct. Georgs Gilderne

Kære gildeledelser

Regeringen har opfordret til sammenhold ved ikke at være sammen – og det er det vi vil gøre i den kommende tid.

Landsgildeledelsen opfordrer alle gildeledelser til nøje at vurdere, hvorvidt et møde/gildeting/ gildehal/ arrangement skal gennemføres, udskydes eller aflyses.

Alt med hensyntagen til deltagerne.

Herunder hører også gildernes gildeting, og landsgildeledelsen opfordrer til, at også i denne situation følges regeringens indtrængende vejledning.

Landsgildeledelsen anbefaler derfor, at gildeting 2020 udskydes til senere på året, og indsendelse af gildeledelseserklæring til landsgildekontoret udskydes foreløbig til 1.9.2020.

Med venlig hilsena
Landsgildeledelsen

Fra spejdernes verden til gildernes…

Naturoplevelser og fællesskab er noget af det vi husker fra vor spejdertid.Naturoplevelser og fællesskab oplever vi igen i naturlaugene. Sammen med andre gildebrødre.Vi knytter forbindelsen bagud til spejdertiden.

Ideen bag naturlaug

Gennem naturlaugene kommer man ud i naturen året rundt. På traveture i grønne omgivelser, ofte ledsaget af en sagkyndig guide.Man lærer sin landsdel rigtig godt at kende. Akkurat som man også lærer gildebrødre fra andre gilder at kende.

Ikke kun for gildebrødre

Selv om man ikke er medlem af Sct. Georgs Gilderne, kan man godt deltage i nogle af naturlaugenes ture. Besøg naturlaugenes hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde kontaktadresser og programmer.

Fredslyset sendes rundt i Danmark hvert år i slutningen af  november måned. I 2020 sker det onsdag den 25.november.

I den forbindelse afholdes der arrangementer
i  Roskilde og Aarhus.

Klik her og få mere at vide.

For yderligere information
kontakt fredslys@sct-georg.dk

Spejdernes Lejr 2022

Så er der sat dato på: 23/7 – 31/7 2022

23. april: Sct. Georgs Dag / Spejderdag

Den 23. april er dagen hvor spejdere over hele kloden samles og bekræfter deres spejderløfte. På samme måde samles Sct. Georgs Gildene til gildehal og bekræfter gildeløftet.

Inden løftet bekræftes oplæses årets Sct. Georgsbudskab. Du kan læse det seneste budskab ved at trykke på knappen herunder.

 

På Spejdernes Lejr 2017 kunne man leje sig ind i et HOTELT hos Sct. Georgs Gilderne.
Det var et tilbud til »jobbere«, der gerne vil bo på lejren, men som ikke kunne eller ville medbringe eget telt.

Læs mere om Hotelt her og se billederne.

Samarbejdspartnere

Sct. Georgs Gilderne i Danmark består af næsten 200 lokale gilder fordelt over hele Danmark. Vi er knap 4000 medlemmer, men vi vil gerne være flere.