Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Sct. Georgs Gilderne er en bevægelse, der sigter mod personlig udvikling for medlemmerne, og som bl.a. deltager aktivt i forskellige humanitære opgaver både lokalt, nationalt og internationalt. 

Om ideerne bag Sct. Georgs gilderne
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender

Kalenderen har holdt flyttedag. Findes nu på siden “Medlemmer”. Klik på “medlemsbilledet” øverst på siden.

Læs om hvad der arbejdes med i Sct. Georgs Gilderne
 

De grønne pigespejdere fylder 100 år.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark ønsker hjerteligt tillykke.

(Tryk på jubilæumslogoet og gå til pigespejdernes websted)

Fra spejdernes verden til gildernes…

Naturoplevelser og fællesskab er noget af det vi husker fra vor spejdertid.Naturoplevelser og fællesskab oplever vi igen i naturlaugene. Sammen med andre gildebrødre.Vi knytter forbindelsen bagud til spejdertiden.

Ideen bag naturlaug

Gennem naturlaugene kommer man ud i naturen året rundt. På traveture i grønne omgivelser, ofte ledsaget af en sagkyndig guide.Man lærer sin landsdel rigtig godt at kende. Akkurat som man også lærer gildebrødre fra andre gilder at kende.

Ikke kun for gildebrødre

Selv om man ikke er medlem af Sct. Georgs Gilderne, kan man godt deltage i nogle af naturlaugenes ture. Besøg naturlaugenes hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde kontaktadresser og programmer.

 

 

På Spejdernes Lejr 2017 kunne man leje sig ind i et HOTELT hos Sct. Georgs Gilderne.
Det var et tilbud til »jobbere«, der gerne vil bo på lejren, men som ikke kunne eller ville medbringe eget telt.

Læs mere om Hotelt her og se billederne.

Find medlemslogin og lokale gilder her
 

3. juli 2019:

Dansk Spejderkorps Sydslesvig fejrer i dag 100 års jubilæum. Sct. Georgs Gilderne i Danmark ønsker hjerteligt tillykke.

Netop nu er der jubilæumsjambore på Tydal. Klik på logoet fra jubilæumsjamboreen og gå til de sydslesviske spejderes websted.

 
 

23. april: Sct. Georgs Dag / Spejderdag

Den 23. april er dagen hvor spejdere over hele kloden samles og bekræfter deres spejderløfte. På samme måde samles Sct. Georgs Gildene til gildehal og bekræfter gildeløftet.

Inden løftet bekræftes oplæses årets Sct. Georgsbudskab. 2019-budskabet er skrevet af den islandske landsgildemester Thorvaldur Sigmarsson. Du kan læse de seneste budskaber ved at trykke på knappen herunder.

25. oktober – Fellowshipday

Verden over markeres dagen, hvor gildebevægelsen for alvor blev international, og hvor den internationale overbygning (i dag ISGF) blev grundlagt. Besøg ISGF’s websted her.

I Danmark holdes der typisk fellowship-gildehaller med et internationalt indhold, og hvor årets fellowhipbudskab læses fra højsædet.

Du kan hente dette års nordiske fellowshipbudskab her.

 
Nyt
 

Fristen for tilmelding til LGT 2019 udløbet!

Skulle der imidlertid være en enkelt eftertilmelding, så send en mail til lgt2019@sct-georg.dk.
Det samme gælder, hvis der er rettelser til eksisterende tilmeldinger.

Mindesten for 2. verdensjamboree 1924 i Ermelunden

Hej alle gamle spejdere, uanset tilhørsforhold

Som I forhåbentlig alle har hørt, så har der i længere tid været arbejdet på at få rejst en mindesten for 2. verdensjamboree, der blev holdt 1924 på Ermelundssletten. Men det har været vanskeligt at skaffe de nødvendige midler til projektet! Der er allerede skaffet en brugbar sten, som befinder sig ved stenhuggerne og der er indhentet tilladelse til at opsætte stenen på Ermelundssletten.

For at realisere projektet mangler donationer for et beløb på op til 13.000 kr, idet der er givet tilsagn om ekstern donation krone til krone.

Der er til dato (20. april 2019) indsamlet 10.350 kr., så der er behov for en slutspurt for at komme helt i mål.

Danske Spejdermuseer opfordrer derfor til at yde støtte og/eller bede andre interesserede herom. Ideer til at få støttekilder modtages naturligvis også. Brug dette link for at komme til den officielle indsamlingsside:

https://dk.betternow.org/fundraisers/mindesten-for-2-verdensjamboree-i-1924

Alle bidrag – uden nedre grænse – bliver automatisk indberettet til skat som fradragsberettiget gave, forudsat at du ønsker det.

(Indsamlingskomiteen har desværre valgt en løsning, hvor der ikke kan betales med almindeligt VISA/Dankort, men med bl.a. Mastercard.).

Projektet støttes af “Pigespejdernes Fællesråd Danmark” og “The Danish Scout Council”. Der søges om fondsmidler hertil og DDS Spejdermuseum i København vil være koordinator.

På forhånd tak

På vegne af Danske Spejdermuseer
Per Østergaard
29. maj 2018

 

Samarbejdspartnere

Sct. Georgs Gilderne i Danmark består af næsten 200 lokale gilder fordelt over hele Danmark. Vi er knap 4000 medlemmer, men vi vil gerne være flere.