Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Sct. Georgs Gilderne er en bevægelse, der sigter mod personlig udvikling for medlemmerne, og som bl.a. deltager aktivt i forskellige humanitære opgaver både lokalt, nationalt og internationalt. 

Udvalg og ledelseHistorie og værdierMedlemsbladet “Sct. Georg”Aktiviteter i Sct. Georgs GilderneInternationaltLokale og Internationale gilderGildehuse og hytterMedlemsside – kræver kodeKalender

I anledning af Haderslev-spejdernes 100 års jubilæum, som blev fejret i maj 2019, bidrog Birgit Barfod, 9. Aarhus Sct. Georgs Gilde, med en beretning om sin spejderopvækst i Haderslev i 50’erne og 60*erne. 

Læs mere her

 

På Spejdernes Lejr 2017 kunne man leje sig ind i et HOTELT hos Sct. Georgs Gilderne.
Det var et tilbud til »jobbere«, der gerne vil bo på lejren, men som ikke kunne eller ville medbringe eget telt.

Læs mere om Hotelt her og se billederne.

I år stemmes der ikke dørklokker.
Støt ved at sende dit bidrag.
Se nedenfor.

Normalt bliver der gået fra hjem til hjem til DRC Dansk Flygtningehjælps årlige landsindsamling for at hjælpe mennesker på flugt, men på grund af corona-pandemien er den ellers faste tradition ændret i år.

Sådan kan du støtte:
Klik ind på flygtning.dk/stoet-os og træf dit valg. Der er flere måder at støtte på.

Sct. Georgs Gilderne er som bekendt altid engagerede i den årlige landsindsamling, både som indsamlere og som koordinatorer i hele landet.

I år bliver der ikke stemt dørklokker med indsamlings-bøsser rundt i Danmark som normalt. På grund af COVID-19 har DRC Dansk Flygtningehjælp valgt at ændre den traditionelle årlige landsindsamling til en digital version. Det sker for at passe på de omkring 10.000 indsamlere og de tusindvis af mennesker, dem der åbner døren til en normal landsindsamling. Det er nemlig stadig vigtigt, at vi passer godt på hinanden og ikke risikerer en ny bølge, som vi ser det andre steder i verden.

23. april: Sct. Georgs Dag / Spejderdag

Den 23. april er dagen hvor spejdere over hele kloden samles og bekræfter deres spejderløfte. På samme måde samles Sct. Georgs Gildene til gildehal og bekræfter gildeløftet.

Inden løftet bekræftes oplæses årets Sct. Georgsbudskab. Du kan læse det seneste budskab ved at trykke på knappen herunder.

Fellowshipdag

Gilder over hele landet fejre i dagene omkring den 25. oktober fellowshipdag – dagen, hvor den internationale gildeorganisation blev grundlagt. Det skete i 1953 i Lucerne i Schweiz.

Der udsendes hvert år et fellowshipbudskab. Du kan hente 2019-budskabet her.
Fellowshipbudskabet kan du hente her.

Seneste nyt om Fredslyset

De fælles Fredslysarrangementer i hhv. Roskilde og Arhus er aflyst, men på et privat initiativ er den første distributionsrute med dette års Fredslys nu etableret fra Aarhus sydpå til Bevtoft, og gilder på ruten kan koble sig på og få Fredslyset undervejs – eller starte sidegrene på ruten fra et af Fredslysets “holdepladser” undervejs til sønderjyske Bevtoft.

Mon ikke der kommer flere sådanne ruter, både ud af Aarhus og med udgangspunkt i Roskilde. Følg med på Sct. Georgs Gildernes debatforum på Facebook.

Allerseneste nyt

Info om Fredslyset i Katolsk Vor Frue Kirke i Aarhus.

Fredskapellet i Katolsk Vor Frue Kirke i Aarhus er under renovering, som formodentlig bliver færdig om 1-2 uger incl. renovering af beholderen med Fredslyset. Det betyder ikke, at Fredslyset er slukket. Alle lys, der brænder i kirken, er tændt med Fredslyset. Går lysene ud findes en aflægger hos præsterne.

Der er sat en besked om dette på døren til Fredskapellet i Katolsk Vor Frue Kirke i Aarhus.

Fra spejdernes verden til gildernes…

Naturoplevelser og fællesskab er noget af det vi husker fra vor spejdertid. Naturoplevelser og fællesskab oplever vi igen i naturlaugene. Sammen med andre gildebrødre.Vi knytter forbindelsen bagud til spejdertiden.

Ideen bag naturlaug

Gennem naturlaugene kommer man ud i naturen året rundt. På traveture i grønne omgivelser, ofte ledsaget af en sagkyndig guide. Man lærer sin landsdel rigtig godt at kende. Akkurat som man også lærer gildebrødre fra andre gilder at kende.

Ikke kun for gildebrødre

Selv om man ikke er medlem af Sct. Georgs Gilderne, kan man godt deltage i nogle af naturlaugenes ture. Besøg naturlaugenes hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde kontaktadresser og programmer.

Newsletter fra Europa

Vores nordiske stemme i Europakomiteen, Lena Classon fra Sverige, sender alle et stort, virtuelt kram og ønsker om at vi alle passer på os selv og hinanden. “Når vi står sammen kan vi også klare dette,” skriver hun.

Med gildehilsen
Birthe
International koordinator

Se under “Internationalt”

Kære Fredslysdeltagere

Fredslysudvalget har fået tilbagemeldinger om, at man på grund af pandemien har aflyst regionale Fredslysarrangementer.

Efter en vurdering i Fredslysudvalget og i Landsgildeledelsen er der blevet taget en fælles beslutning om – på grund af ansvarlig omsorg – at aflyse Fredslysprojektet i 2020.

Vi håber og regner med, at vi i 2021 kan regne med jeres opbakning igen, så vores landsdækkende projekt “Fredslys” fortsat kan være en af vores aktiviteter, der kan styrke sammenholdet i vores bevægelse.

Med gildehilsen
Landsgildeledelsen og Fredlyskoordinator Lene Skriver

NBSR-træf udsat

Træffet i Nordisk Baltisk Subregion, som skulle have været afholdt i Island i maj/juni 2021, er udsat til 26.-30. maj 2022.

Spejdernes Lejr 2022

Så er der sat dato på: 23/7 – 31/7 2022

Læs Sct. Georgs budskabet 2020

Samarbejdspartnere

[blockquote type=”blockquote_line” align=”right”]Sct. Georgs Gilderne i Danmark består af næsten 200 lokale gilder fordelt over hele Danmark. Vi er knap 4000 medlemmer, men vi vil gerne være flere.[/blockquote]