• Home
  • /Internationalt

Internationalt

Invitation til DIS-Stævne

Vi glæder os over at kunne invitere landets DIS’er til det årlige internationale inspirationsstævne i weekenden 16.-17. marts 2019

Det bliver afholdt midt i Jylland – hvor vi plejer – på Scandic Bygholm i Horsens, hvor vi har en god aftale.

Her er nem adgang med tog, og det er kun en kort spadseretur gennem Bygholm Park til hotellet.

For de bilende er hotellet også nemt at komme til fra motorvej E45 fra afkørslerne

De store togforbindelser fra nord ankommer kl. 12.09 og fra syd kl. 12.14 – og dermed burde ingen skulle hjemmefra på et ukristeligt tidspunkt. Dog må vi råde jer til en lille madpakke, for forplejning på hotellet starter først med eftermiddagskaffe!

Ved tilmelding bedes du overveje nøje, om ikke du kan dele værelse med en anden deltager – og enten angive hvem – eller lade skæbnen råde.

Der er naturligvis mulighed for enkeltværelse også. Men vi vil gerne tænke på økonomien, der hvor det er muligt.

Deltagelsen omfatter forplejning fra eftermiddagskaffe lørdag til frokost (skrub-af-sandwich + 1 vand) søndag. Drikkevarer til middagen er ikke inkluderet, men afregnes med tjeneren.

Hvis I skal have jeres befordringsudgifter dækket, skal det ske gennem eget Distrikt efter lokale, gældende regler. Der udbetales IKKE transportomkostninger fra IU eller Landsgildekassen.

Prøv at slå to fluer med ét smæk og foren det fornøjelige med det praktiske – forsøg at lave samkørsel i videst muligt omfang. Vi sender deltagerlister så hurtigt som muligt efter modtagelse af tilmeldinger.

Formålet med DIS-stævnet er at informere og inspirere til internationalt engagement for den enkelte gildebror og for at skabe forståelse og deltagelse ude i de enkelte gilder/distrikter. Det vil vi forsøge ved blandt andet at vise jer de digitale redskaber, der er til rådighed, og den inspiration I kan finde på ISGF’s hjemmeside. Derfor må I meget gerne medbringe bærbar computer eller tablet til brug i gruppearbejdet.

I lyset af de strukturreformer, som er under debat for tiden, og som vil påvirke os alle, herunder også håndtering af den internationale tilknytning, vil vi sammen drøfte DIS’ens rolle i fremtiden i forhold til de endnu uvisse scenarier.

Vi ser frem til et produktivt stævne med godt samvær og masser af inspiration og ideer til det fremtidige arbejde med internationale aktiviteter.

Tilmelding til Georg Lauridsen ( LGIS@sct-georg.dk ) eller Birthe Ømark (birthe.omark@mail.tele.dk) senest den 24. februar med angivelse af, om du ønsker enkeltværelse, eller hvem, du vil dele dobbeltværelse med.

På gensyn og med gildehilsen
fra IU Georg Lauridsen og Birthe Ømark

 

 

Program til DIS-møde på Scandic Bygholm den 16. – 17. marts 2019

Lørdag:

12-13 Ankomst
13.00 Velkomst og præsentation Georg Lauridsen
13.15-14.15

DIS/GIM aktiviteter siden sidst + din rolle som DIS/GIM og dine forventninger til IU.

Gilde- DIS/GIM-aktiviteter ud over Fellowship og Fredslys (tema?)

Præsentation af den forestående Europakonference Bremen 2019

Georg/Birthe
14.15-14.30 Kaffepause
14.30-15.00 Hvad ISGF-hjemmesiden gemmer / præsentation Birthe Ømark
15.00 – 15.15 Udlevering af værelsesnøgler i receptionen fra kl. 15
15.15-17.30 Gruppearbejde med informationssøgning om internationale emner til brug for internationale aktiviteter i Distrikt/Gilde – herunder Fellowship
17.30 Pause
18.00 Middag / 2 retter
19.30 Aftenprogram – Rejseberetninger og socialt samvær Gæster
Søndag
7.00 -8.45 Morgenmad Værelser skal rømmes senest kl. 10
9.00-10.00 Fredslys – Hvorfor og hvordan. Behov for generationsskifte til spejderne? Oplæg ved Lene Skriver og debat
10.00-10.30 Fellowship – Opdatering fra gruppearbejdet
10.30 Formiddagskaffe – Nøgler afleveres –
10.45- 12.30 Store og små projekter (lokale /landsdækkende / ISGF)
Frokost og afrejse

 

Der kan forekomme ændringer i programmet (en hemmelig gæst ? )

 

 
 
NBSR-newsletter

NBSR nyhedsbrev december 2018 er udkommet

Nyhedsbrevet  udsendes to gange årligt..
I dette nummer kan du bl.a. læse om:

  • Gildelivet i 2. Struer
  • Fredslyset i de nordiske lande
  • Kultur-tur og Fellowship i Finland
  • Islandsk gildeliv
  • Finnskogtur i Norge
  • Skånevandring i Sverige
  • Beretning fra Nordisk-Baltisk træf i Göteborg