[styledbox type=”general_shaded” el_position=”first”]
[blockquote type=”blockquote_line”]Landsgildet omfatter ca. 200 lokale gilder. Det enkelte gilde er selv-
bestemmende omkring egne aktiviter og projekter.[/blockquote][divider_line type=”divider_blank”][blockquote type=”blockquote_line”]Samarbejdspartnere nationalt
UNICEF Danmark
Kræftens bekæmpelse
Dansk Flygtningehjælp
Bloddonorerne
Hartvig Møllers Efterskole
SOS-Børnebyern
Danmarks-Samfundet[/blockquote]
[imageeffect image=”3541″ type=”shadowreflection”]

Landsgildekontoret

Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Mikkel Bryggers Gade 1
1460 København K

Telefon: 33 32 27 33
E-mail: kontoret@sct-georg.dk
Bank reg.nr. 4180, konto nr. 4180213791

Telefontid mandag til torsdag kl. 10.00 – 14.00
Kontoret er lukket fredag.

[/styledbox][divider_line type=”divider_blank”]

Landsgildeledelse


[styledbox type=”general_shaded” el_position=”first”]
[imageeffect image=”4762″ type=”frame” width=”100″ align=”aligncenter” el_position=”first”]

Landsgildemester
Helmut Werth
LGM@sct-georg.dk
An der Beek 2
D-24852 Eggebek, Sydslesvig
Tlf: 0049 151 41 949495

[divider_line type=”divider_blank”]
[imageeffect image=”3546″ type=”frame” width=”100″ align=”aligncenter” el_position=”first”]

Landsgildekansler
Kirsten  Christensen
LGK@sct-georg.dk
Knud Anchers Vej 109 A
2610 Rødovre
Tlf: 24 84 76 15

[divider_line type=”divider_blank”]
[imageeffect image=”4759″ type=”frame” width=”100″ align=”aligncenter” el_position=”first”]

Landsgildeskatmester
Paula Mikkelsen
LGS@sct-georg.dk
Fjordbjerg Ager 15
7840 Højslev
Tlf: 30 69 65 02

[divider_line type=”divider_blank”]
[/styledbox]
[divider_line type=”divider_blank”]

Faste udvalg


[divider_line type=”divider_blank”]

Internationalt udvalg

Gildebevægelsen er verdensomspændende
– og vi arbejder for international forståelse

Twinning
Mange gilder har venskabsgilder. Det kan være på den anden side af sundet i Sverige eller på den anden side af jorden i New Zealand.

Fredslyset
Fredslyset kommer fra fødselsgrotten i Betlehem. Hvert år før 1. søndag i advent bringer gilderne det ud i alle egne af Danmark med budskabet om fred og forsoning.

Etniske minoriteter
International forståelse starter i det lokale samfund. Gilderne gør også livet gladere og lysere for vore medborgere af anden etnisk herkomst. En ægte integrationsproces hviler på gensidig forståelse og respekt – og det arbejder vi for.

Vil du vide mere, så kontakt landsgildets internationale sekretær: lgis@sct-georg.dk

Medlemmer
iu-udvalg@sct-georg.dk

Formand:
Birthe Ømark
Bygholm Åvænget 10, st.
8700 Horsens
Tlf.: 4015 5191
ik@sct-georg.dk

Kursusudvalg

Kursusudvalget består af tre medlemmer (landsgildets uddannelsessekretær og to gildebrødre udpeget af landsgildeledelsen) og varetager landsgildeledelsens interesser på kursus- og uddannelsesområdet., herunder

  • inspirere og engagere distrikternes uddannelsessekretærer (DUS) gennem et tæt
    samarbejde
  • understøtte netværk mellem distrikternes DUS og gildernes uddannelsesmedarbejdere.
  • sikre inspiration til ledelsesmedlemmerne
  • udarbejde, udvikle og vedligeholde gildebevægelsens kursusstruktur
  • udarbejde håndbogs- og kursusmateriale til inspiration og undervisning
  • sikre at vores materiale omkring arbejdstiderne holdes ved lige, samt at der udarbejdes
    materiale til alternative arbejdstider.

Hent kursusudvalgets kommissorium for perioden 2017-2019

Medlemmer
ku-udvalg@sct-georg.dk

Formand: Bente Christensen
uk@sct-georg.dk

Uffe Uhrbrand,
Engparken 31, 6580 Vamdrup
Tlf. 24 42 17 27
uffe@uhrbrand.com

Annie Sperling,
Kronosvej 89, 920 Aalborg SØ
Tlf. 29 29 76 27
annie@sperlings.dk

PR-udvalg

PR-udvalget medvirker til varetagelse af landsgildets PR-interesser i forbindelse med Sct.Georgs Gildernes overordnede opgave med at synliggøre og profilere gildebevægelsen i Danmark, herunder

Generelt:
– koordinerer landsgildets proaktive pressekontakt
– rådgiver landsgildeledelsen i spørgsmål inden for udvalgets arbejdsområde

Presse:
– opbygger og vedligeholder viden om relevante kontakter i det danske mediebillede, herunder også spejderkorpsenes medlems- og lederblade
– fremkommer med forslag til PR-aktiviteter, såvel på landsplan som på lokalt plan samt gennemfører godkendte landsdækkende aktiviteter
– står til rådighed for gilderne med hjælp til pressekontakt og pressemeddelelser

Reklame:
– koordinerer landsgildets publikationer til ekstern brug for derigennem at sikre et ensartet, genkendeligt grafisk design samt for at opnå økonomiske fordele ved samdrift
– fremkommer med forslag til nye reklame- og informationsaktiviteter
– tager initiativ til vedligeholdelse af landsgildets designmanual og til udbredelse af dens anvendelse i de enkelte gilder
– koordinerer produktion og udgivelse af gildebladet Sct. Georg.

Internet:
er ansvarlig for videreudvikling og ajourføring af landsgildets websted.

Medlemmer
pr-udvalg@sct-georg.dk

Formand: Henning Rose
Vejenvej 37, Askov, 6600 Vejen
Tlf. 75 36 39 80
prk@sct-georg.dk

Hanne Borgstrøm
Ruskær 15 st. tv., 2610 Rødovre
Tlf. 20 78 73 04
hanne.borgstrom@icloud.com

Anne-Margrete Jessen (Ami)
Haferstieg 20, D-24941 Flensborg
Sydslesvig
Tlf. 0049-461-8400724
amjess@aol.com

Redaktør af medlemsbladet Sct. Georg
Ingrid Danstrup

Webmaster
Henning Rose
webmaster@sct-georg.dk