Landsgildet omfatter ca. 170 lokale gilder. Det enkelte gilde er selv-
bestemmende omkring egne aktiviter og projekter.

Samarbejdspartnere nationalt
UNICEF Danmark
Kræftens bekæmpelse
Dansk Flygtningehjælp
Bloddonorerne
Hartvig Møllers Efterskole
SOS-Børnebyern
Danmarks-Samfundet

Landsgildeledelse

Landsgildemester
Søren Silving
LGM@sct-georg.dk
Grønhøjgårdsvej 155
2630 Tåstrup
Tlf. 3155 2332

Landsgildekansler
Hanne Borgstrøm
LGK@sct-georg.dk
Ruskær 15, st. tv.
2610 Rødovre
Tlf. 2078 7304

Landsgildeskatmester
Ilsa Lux Andersen
LGS@sct-georg.dk
Havepladsvej 21
7000 Fredericia
Tlf. 2970 1385

Landsgildekontoret

Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Mikkel Bryggers Gade 1
1460 København K

Telefon: 3332 2733
E-mail: kontoret@sct-georg.dk
Bank reg.nr. 4180, konto nr. 4180213791

Telefontid mandag til onsdag kl. 10.00 – 14.00
Kontoret er lukket torsdag og fredag.

Faste udvalg

Internationalt udvalg

Gildebevægelsen er verdensomspændende
– og vi arbejder for international forståelse

Twinning
Mange gilder har venskabsgilder. Det kan være på den anden side af sundet i Sverige eller på den anden side af jorden i New Zealand.

Etniske minoriteter
International forståelse starter i det lokale samfund. Gilderne gør også livet gladere og lysere for vore medborgere af anden etnisk herkomst. En ægte integrationsproces hviler på gensidig forståelse og respekt – og det arbejder vi for.

Vil du vide mere, så kontakt landsgildets internationale koordinator:
ik@sct-georg.dk

Medlemmer
iu-udvalg@sct-georg.dk

Formand:
Birthe Ømark
Bygholm Åvænget 10, st.
8700 Horsens
Tlf.: 4015 5191
ik@sct-georg.dk

Gerd Kvium Rose
Vejenvej 37, Askov, 6600 Vejen
Tlf. 20 89 35 21
gerd.kvium.rose@gmail.com

Kursusudvalg

Kursusudvalget består af tre medlemmer (landsgildets uddannelsessekretær og to gildebrødre udpeget af landsgildeledelsen) og varetager landsgildeledelsens interesser på kursus- og uddannelsesområdet, herunder

  • inspirere og engagere distrikternes uddannelsessekretærer (DUS) gennem et tæt samarbejde
  • understøtte netværk mellem distrikternes DUS og gildernes uddannelsesmedarbejdere.
  • sikre inspiration til ledelsesmedlemmerne
  • udarbejde, udvikle og vedligeholde gildebevægelsens kursusstruktur
  • udarbejde håndbogs- og kursusmateriale til inspiration og undervisning
  • sikre at vores materiale omkring arbejdstiderne holdes vedlige, samt at der udarbejdes materiale til alternative arbejdstider.

Medlemmer
ku-udvalg@sct-georg.dk

Formand:
Inga Gustafsen,
Kornagervej 63
4640 Faxe
Tlf. 51 71 48 67
uk@sct-georg.dk

Hans Henrik Galle
Nyhusvej 11, Bov
6330 Padborg
Tlf. 61 12 16 74
hanshenrik@galle.dk

Hanne Nielsen
Jupitervej 35, 8370 Hadsten
Tlf. 40 73 36 90
furmor50@gmail.com

PR-udvalg

PR-udvalget medvirker til varetagelse af landsgildets PR-interesser i forbindelse med Sct.Georgs Gildernes overordnede opgave med at synliggøre og profilere gildebevægelsen i Danmark.

PR-udvalget fungerer således som rådgiver, koordinator og ressource for landsgildeledelsen i spørgsmål inden for udvalgets arbejdsområder:

Pressekontakt

Anden intern og ekstern kommunikation, fx:

  • medlemsbladet Sct. Georg
  • tryksager
  • grafisk designmanual

Websted og sociale medier

 

Medlemmer
pr-udvalg@sct-georg.dk

Formand: Henning Rose
Vejenvej 37, Askov, 6600 Vejen
Tlf. 20 89 35 22
prk@sct-georg.dk

Hanne Borgstrøm
Ruskær 15 st. tv., 2610 Rødovre
Tlf. 20 78 73 04
hanne.borgstrom@icloud.com

Anne-Margrete Jessen (Ami)
Haferstieg 20, D-24941 Flensborg
Sydslesvig
Tlf. 0049-461-8400724
amjess@aol.com

Redaktør af medlemsbladet Sct. Georg
Benny Aros
bennyaros@gmx.com

Webmaster
Henning Rose
webmaster@sct-georg.dk