For få uger siden efterlyste vi sponsorer til de patruljetelte, der skal bruges på Spejdernes Lejr 2022. Siden er det væltet ind med tilsagn, så vi i dag faktisk har lidt flere telt, end vi forventer at få plads til på lejren, når bl.a. brandafstande skal overholdes.

I projektgruppen er vi overvældede, og der skal lyde en stor tak og en ditto tjikkerlikker til de mange sponsorer.

Det var den milepæl – nu gælder det den næste

Med teltene “i hus” nåede vi en vigtig milepæl – men teltene rejse ikke sig selv, indgangsportalen kommer ikke op at stå ved egen kraft, spejderne, som kommer for at deltage i Hotelts aktiviteter, bliver ikke vejledt og sat i gang af sig selv osv. osv. Kort sagt: Hotelt skal bruge deltagende gildebrødre – “lejrfrivillige”, som det hedder i lejrens terminologi.

Du kan allerede nu lave en forhåndstilmelding, og det er faktisk vigtigt, at du gør det, så vi i styregruppen kan begynde at skabe os et overblik over, hvor mange hænder vi bliver.

Du kan starte tilmeldingen ved at trykke på knappen herunder. Hvis du ikke er medlem af et af spejderkorpsene, skal du starte med at oprette en bruger (se til højre i det skærmbillede, du kommer ind til).

Forhåndstilmelding til Spejdernes Lejr og Hotelt

Hotelt er et fællesprojekt, og vi håber, at mange gildebrødre vil komme og opleve HOTELT på SL2022. Der bliver brug for hjælp med opgaverne på pladsen.

HOTELT projektets formål er at promovere og synliggøre Sct. Georgs Gilderne i Danmark, lige der hvor potentielle nye gildebrødre befinder sig.

Det gør vi ved i de telte, som er doneret af gilderne til forskellige spejdergrupper, at leje HOTELT-kabiner med feltsenge ud til ”lejrfrivillige”.

Det gør vi også ved at tiltrække voksne og børn med forskellige aktiviteter og events på HOTELT-pladsen og ved, at der hele tiden vil være ”kaffe på kanden” i samlingsteltet og udstilling i Kåten, der indbyder til en snak om Sct. Georgs Gildernes arbejde.

Hedeland, der bliver rammen om Spejdernes lejr 2022, er et stort rekreativt område nær Hedehusene, Vindinge og Tune. Det 15 km² store, stærkt kuperede landskab er kunstigt, idet det er opstået gennem mange år ved en omfattende grusudvinding. I Hedeland er der god plads til aktiviteter, som fylder meget. Således er der flere store anlæg som f.eks. en golfbane, en minijernbane, en veteranjernbane, et skibjerg, et friluftsteater, en motocrossbane, en gokartbane, et køreteknisk anlæg og en naturlegeplads med mange aktivitetsmuligheder. I Hedeland finder du aktivitetsmuligheder for hele familien.

Vil du hjælpe i HOTELT, så har vi brug for hjælp til opbygning af lejrpladsen og under lejren. Det drejer sig om nogle dage, før lejren åbner, og mens lejren er i gang. Så har du lyst til at være en del af HOTELT-projektet og opleve en stor spejderlejr, så reserver dagene eller bare nogle af dagene eller nogle timer. Send en mail til hotelt@sct-georg.dk, så vil du få mere information.

På gensyn i HOTELT på Spejdernes Lejr i Hedeland 23. – 31. juli 2022

Henning Rasmussen
Projektleder for Hotelt
23 29 75 57 – hotelt@sct-georg.dk