Til minde om Karl Kristian Jensen.

Karl Kristian Jensen kaldet KK døde natten til den 22 august 2021.

KK blev 76 år.

KK var i mange år skoleinspektør på Nordager skole her i Ringe.

KK var en gildebror med et stort G.

KK var gildebror i 52 år, han havde styr på mange ting i gildet, han var en person man altid kunne spørge til råds – især hvis man ikke lige havde styr på tingene, var KK der altid med gode råd.

KK var i mange år faneherold i vores gilde og i mange år bestred han også posten som ordstyrer ved vores gildeting.

KK deltog i gildets arrangementer med meget få undtagelser – dog har det knebet de sidste par år på grund af sygdom.

KK vil blive savnet ikke blot her i gildet – men af familien og de mange som kendte ham.

Ære være KK´s minde.