• Home
  • /Gildernes Højskole

Gildernes Højskole

Gildernes Højskole blev startet i 2000 som det sted, hvor der gennem højskolelignende aktiviteter sættes kulturelle og samfundsmæssige emner til debat.
Siden 2001 har vi hvert andet år lagt beslag på Rødding Højskole til en rigtig højskoleweekend, som samtidig er afslutning på en lang sæsons tema med foredrag, debat og samvær.

Rødding Højskole er verdens ældste højskole, og der er en unik atmosfære på stedet. Den afsluttende weekend i Gildernes Højskole er et samvær af højeste karat, såvel i arbejde som i fest. Kig selv lidt nøjere på Rødding Højskole ved at klikke på billedet overfor.

Gildernes Højskole har en særlig model:

  • Der udsendes 3 kvartalsbreve med oplæg til debat i det valgte tema.
  • Oplæggene er skrevet af kompetente personer, som også deltager i den afsluttende weekend på Rødding Højskole med opfølgende foredrag.
  • Kvartalsbrevene debatteres på forhånd i grupper, som hver især udveksler synspunkter med partnergrupper inden den afsluttende weekend, som i 2017 bliver weekenden 23. – 25. juni.

Højskolegruppen sørger for, at grupper og partnergrupper dannes.

Nederst på siden er der en fortegnelse over de foregående temaer og de oplægsgivere/foredragsholdere, vi har haft fornøjelsen af at være sammen med.

Højskolegruppen består af:

Margrethe Gybel,
Stenhusvej 43 A, 4300 Holbæk
Telefon 21 69 06 34
Mail: mfgybel@vip.vestnet.dk

Jørgen Gybel
Sejerøvej 6, 4000 Roskilde
telf.: 46358684 / 61337378
gybel.jensen@dlgmail.dk

Sekretariat, Landsgildekontoret.

Tema 2016 – 17: GRÆNSER
Oplæg ved:
Mette Bock (MF), cand.scient.pol og mag.art i filosofi
Margrethe Kähler, chefjurist i foreningen Ældre Sagen
Jesper H. Brix, General director for Læger uden Grænser i Danmark.

Gildernes Højskole er igang med en ny sæson

Gildernes Højskole er et debatforum, hvor deltagerne udfordres af tre debatoplæg, som skrives af folk med kompetencer og meninger inden for det valgte tema – i år er det

grænser

Deltagerne fordeles i studiekredsgrupper, fordelt over hele landet, og hver gruppe får en partnergruppe, hvormed de kan udveksle resumeer og konklusioner fra deres diskussioner. Der udsendes et debatoplæg fra hver af de tre oplæggere – november 2016, februar 2017 og april 2017.

Oplæggere 2016-17
Mette Bock (MF), cand.scient.pol og mag.art i filosofi. Kultur- og kirkeminister.
Margrethe Kähler, chefjurist i foreningen Ældre Sagen
Jesper H. Brix, General director for Læger uden Grænser i Danmark.

Afslutningsweekend 23.-25. juni 2017
Forløbet slutter med en weekend på Rødding Højskole, hvor oplægsholderne deltager, supplerer de skriftlige oplæg og deltager i diskussionen.


Rødding Højskole

DEN RETTE HØJSKOLE
MED DE SKÆVE VINKLER

HØJSKOLEKALENDER 2016 – 2017
Temaet er “Grænser”.

Afsluttende weekend på Rødding Højskole
23. – 25. juni 2017

Se tidligere oplæg fra Gildernes Højskole

Link til Rødding Højskole

Tidligere temaer og foredragsholdere:

2014 – 2015 Tema:
TRUSLEN MOD ÅNDSFRIHEDEN

Oplæg ved professor Søren Fauth, cand. pæd. Thorstein Balle, chefredaktør Troels Mylenberg.


2012 – 2013 Tema:
ER DET PERSONLIGE ANSVAR PERSONLIGT ELLER FÆLLES?
Oplæg ved højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen, religionsforsker, forfatter Iben Krogsdal, formand for etisk råd, lektor Jacob Birkler, seniorforsker ved Grundtvigs Centeret, Århus Universitet Thorstein Balle.


2010 – 2011 Tema:
DU OG JEG

Oplæg ved tidligere biskop Jan Lindhardt, historiker lektor Henrik Jensen, overlæge Ole Hartling, højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen


2008 – 2009 Tema:
EN VERDEN, DER HÆNGER SAMMEN
Oplæg v. international chef for Folkekirkens Nødhjælp Christian Friis Bach, forfatter Lene Andersen, skoleleder ved Rådmandsgade skole Lise Egholm, programmedarbejder ved DR Anders Laugesen


2006 – 2007 Tema:
DEMOKRATI
Oplæg ved cand.mag. Mads Fuglede, folketingsmedlem Margrethe Vestager, sognepræst Anders Kjærsig, bondeleder Demba Mansare, Senegal


2004 – 2005 Tema:
DANNELSE
Oplæg ved lektor dr.phil. Johan de Mylius, biskop Niels Henrik Arendt, højskoleforstander Troels Mylenberg, cand.mag. Mads Fuglede


2002 – 2003 Tema:
MANGFOLDIGHED
Oplæg ved højskoleforstander Annemarie Morris, lektor Lars Hulgaard, kunstmaler Michael Kvium, lektor dr.phil. Johan de Mylius


2000 – 2001 Tema:
SKYLD OG UNDSKYLD

Oplæg ved kriminalinspektør Villy Eliasen, sognepræst Anita Nielsen, filminstruktør Anders Refn, forfatter Jens Martin Eriksen, højskoleforstander Annemarie Morris