Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Sct. Georgs Gilderne er en bevægelse, der sigter mod personlig udvikling for medlemmerne, og som bl.a. deltager aktivt i forskellige humanitære opgaver både lokalt, nationalt og internationalt. 

Læs om hvad der arbejdes med i Sct. Georgs Gilderne
 
Fra spejdernes verden til gildernes…

Naturoplevelser og fællesskab er noget af det vi husker fra vor spejdertid.Naturoplevelser og fællesskab oplever vi igen i naturlaugene. Sammen med andre gildebrødre.Vi knytter forbindelsen bagud til spejdertiden.

Ideen bag naturlaug

Gennem naturlaugene kommer man ud i naturen året rundt. På traveture i grønne omgivelser, ofte ledsaget af en sagkyndig guide.Man lærer sin landsdel rigtig godt at kende. Akkurat som man også lærer gildebrødre fra andre gilder at kende.

Ikke kun for gildebrødre

Selv om man ikke er medlem af Sct. Georgs Gilderne, kan man godt deltage i nogle af naturlaugenes ture. Besøg naturlaugenes hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde kontaktadresser og programmer.

 

 

På Spejdernes Lejr 2017 kunne man leje sig ind i et HOTELT hos Sct. Georgs Gilderne.
Det var et tilbud til »jobbere«, der gerne vil bo på lejren, men som ikke kunne eller ville medbringe eget telt.

Læs mere om Hotelt her og se billederne.

Find medlemslogin og lokale gilder her
 

Nyt Nordisk-Baltisk nyhedsbrev

I det internationale gildearbejde samarbejder Sct. Georgs Gilderne i Danmark med de øvrige nordiske lande og Litauen i “Nordisk Baltisk Subregion” (NBSR). Regionen udgiver to årlige nyhedsbreve i hhv. juni og november.

Nyhedsbrevet for juni 2018 er netop udgivet på dansk. Klik her for at læse det.

Vil du se flere NBSR-nyhedsbreve, så klik her.

 

23. april: Sct. Georgs Dag / Spejderdag

Den 23. april er dagen hvor spejdere over hele kloden samles og bekræfter deres spejderløfte. På samme møde samles Sct. Georgs Gildene til gildehal og bekræfter gildeløftet.

Inden løftet bekræftes oplæses årets Sct. Georgsbudskab. Dette års Sct. Georgs budskab er skrevet af Gjermund Austvik, som er Sveriges fredslyskoordinator. Du kan læse budskabet ved at trykke på knappen herunder.

 
Nyt
 

Ferielukning

Landsgildekontoret har ferielukket i perioden 28/7 – 20/8 inkl.

 

Webstedet er under redigering

Hen over sommeren vil der ske en række ændringer og justering af sct-georg.dk. Bær derfor over med, at der løbende flyttes lidt rundt på tingene.

 

Kalender

Kalenderen har holdt flyttedag. Findes nu på siden “Medlemmer”. Klik på “medlemsbilledet” øverst på siden.

Samarbejdspartnere

Sct. Georgs Gilderne i Danmark består af næsten 200 lokale gilder fordelt over hele Danmark. Vi er knap 4000 medlemmer, men vi vil gerne være flere.