Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Sct. Georgs Gilderne er en bevægelse, der sigter mod personlig udvikling for medlemmerne, og som bl.a. deltager aktivt i forskellige humanitære opgaver både lokalt, nationalt og internationalt. 

Læs om hvad der arbejdes med i Sct. Georgs Gilderne
 

Ved Prins Richards død

Landsgildemesteren har den 14. marts på Sct. Georgs Gildernes vegne sendt et kondolencebrev til HKH Prinsesse Benedikte. Prinsessen er æresmedlem af Sct. Georgs Gilderne i Danmark.

 
 

Skal du med som Jobber på Spejdernes Lejr 2017?
Mangler du et sted at sove?
Så har vi løsningen! 

Tag på Hotelt!

På Spejdernes Lejr 2017 kan du leje dig ind i et HOTELT hos Sct. Georgs Gilderne. Tilbuddet er for dig, der gerne vil bo på lejren, men som ikke kan eller vil medbringe eget telt. HOTELT-konceptet er, at Sct. Georgs Gilderne opstiller telte, som man kan leje sig ind i – præcis som man kender fra hoteller.

Læs mere om Hotelt her.

 
 
 
Find medlemslogin og lokale gilder her
 
 

Samtalespillet og svarark

er nu færdig og kan downloades i medlemsområdet.

 

Gildernes Højskole er igang med en ny sæson

Gildernes Højskole er et debatforum, hvor deltagerne udfordres af tre debatoplæg, som skrives af folk med kompetencer og meninger inden for det valgte tema – i år er det

grænser

Deltagerne fordeles i studiekredsgrupper, fordelt over hele landet, og hver gruppe får en partnergruppe, hvormed de kan udveksle resumeer og konklusioner fra deres diskussioner. Der udsendes et debatoplæg fra hver af de tre oplæggere – november 2016, februar 2017 og april 2017.

Oplæggere 2016-17
Mette Bock (MF), cand.scient.pol og mag.art i filosofi. Kultur- og kirkeminister.
Margrethe Kähler, chefjurist i foreningen Ældre Sagen
Jesper H. Brix, General director for Læger uden Grænser i Danmark.

Afslutningsweekend 23.-25. juni 2017
Forløbet slutter med en weekend på Rødding Højskole, hvor oplægsholderne deltager, supplerer de skriftlige oplæg og deltager i diskussionen.


 

Samarbejdspartnere

unicef  SOS-Børnebyerne  friluft    Dansk Flygtningehjælp  ds  blod

Sct. Georgs Gilderne i Danmark består af ca. 200 lokale gilder fordelt over hele Danmark. Vi er ca. 5000 medlemmer, men vi vil gerne være flere.