Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Sct. Georgs Gilderne er en bevægelse, der sigter mod personlig udvikling for medlemmerne, og som bl.a. deltager aktivt i forskellige humanitære opgaver både lokalt, nationalt og internationalt. 

Læs om hvad der arbejdes med i Sct. Georgs Gilderne
 

Sct. Georgs-budskabet 2016

Dette års Sct. Georgs-budskab er skrevet af Linda Amundsen fra den norske landsgildeledelse. Hent det her.

 
 

– bl.a. med omtale af et projekt til støtte af Haithis spejderarbejde. Hent den her.


 

Nordisk Baltisk Træf juni 2015

I slutningen af juni deltog ca. 75 gildebrødre fra hele Europa i Nordisk Baltisk Træf i Horsens. Der var lagt et tæt, men interessant program, hvor der også var tid til afslapning og hygge. Bl.a. den traditionsrige Skothellekastning, som altid finder sted på Nordisk Baltisk Træf var selvfølgelig også en del af programmet. Sverige løb med sejren. Herudover var der bl.a. sejltur på Silkeborgsøerne, besøg til Kongernes Jelling, og 2 foredrag om danske folketraditioner og nordiske folkehøjskoler.

Næste Nordisk Baltisk er planlagt afholdt i slutningen af august 2018 i Göteborg

 
Find medlemslogin og lokale gilder her
 

Gildernes Højskole gør klar til ny sæson

Gildernes Højskole er et debatforum, hvor deltagerne udfordres af tre debatoplæg, som skrives af folk med kompetencer og meninger inden for det valgte tema – i år er det

grænser

Deltagerne fordeles i studiekredsgrupper, fordelt over hele landet, og hver gruppe får en partnergruppe, hvormed de kan udveksle resumeer og konklusioner fra deres diskussioner. Der udsendes et debatoplæg fra hver af de tre oplæggere – november 2016, februar 2017 og april 2017.

Oplæggere 2016-17
Mette Bock (MF), cand.scient.pol og mag.art i filosofi
Margrethe Kähler, chefjurist i foreningen Ældre Sagen
Jesper H. Brix, General director for Læger uden Grænser i Danmark.

Tilmelding
Hent tilmeldingsblanketten her.


Europakonference i Loiredalen

11.-15. september 2016 i Tours, Frankrig
I det vestlige Frankrig ligger Tours, som er hovedstad i det franske departement Indre-et-Loire. Byen ligger, hvor floderne Cher og Loire mødes. Det er nemt at komme dertil, idet der er såvel gode vej- som specielt gode togforbindelser, da der kører højhastighedstog, TGV, dertil.

Loiredalen er et historisk center i Frankrig, og er optaget på UNESCOs liste
over verdensarv. I den smukke dal er der en række bemærkelsesværdige slotte,
som er mulige udflugtsmål.

Konferencen afholdes i Konference Centret Vinci, og der tilbydes hoteller i 6 forskellige priskategorier, men det er også muligt selv at finde logi.
Temaet for konferencen er: “Live together Scouting and Guiding, a school
for Peace and citizenship” Der vil blive simultantolket mellem fransk og engelsk.

Link til konferencens eget websted

 
Nyt
 
 

Nyhedsbrev

Nyt NBSR nyhedsbrev på gaden

Det udsendes to gange årligt, og fra 2016 på engelsk og “skandinavisk”. Før da udkom det kun på engelsk.
I juni-nummeret kan bl.a. læses om:

Danmark:
• Tydal Jamborette med Gildelejr 2015
• NBSR holder NBC møde (NP + IS) og NBSR Workshop på Tydal, januar 2016

Finland
:
• Finland Årsmøde 2016
• Fransiscus gildet fejrer 40 år
• Frimærkebanken
• Fredslyset
I• nternational FInnjamboree ROIHU

Norge:
• Ny landsgildeledelse i Norge
• Bjergvandring i Finse-området
• Fredslyset fra Bethlehem

Island:
• 8 Gilder på Island – besøger hinanden Fellowship dag og Sct. Georgsdag
• Fredslyset

Norge: 
• Tur til Spitsbergen (Svalbard)
• IAG (International Ambassadors Guild) arrangerede tur til Kenya
• Spejderlejr på Bodø i 2017
• Gildernes lejrplads, Kvernmoen, får klatrevæg

Sverige:
• Fredslyset
• Nye måder at holde Årsmøde på
• Næste Nordisk-Baltisk træf bliver i Gøteborg i 2018

Hent juni-nummeret her på engelsk eller “skandinavisk

 

 

Samarbejdspartnere

unicef  SOS-Børnebyerne  friluft    Dansk Flygtningehjælp  ds  blod

Sct. Georgs Gilderne i Danmark består af ca. 200 lokale gilder fordelt over hele Danmark. Vi er ca. 5000 medlemmer, men vi vil gerne være flere.