Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Sct. Georgs Gilderne er en bevægelse, der sigter mod personlig udvikling for medlemmerne, og som bl.a. deltager aktivt i forskellige humanitære opgaver både lokalt, nationalt og internationalt. 

Læs om hvad der arbejdes med i Sct. Georgs Gilderne
 

23. april: Sct. Georgs Dag / Spejderdag

Den 23. april er dagen hvor spejdere over hele kloden samles og bekræfter deres spejderløfte. På samme møde samles Sct. Georgs Gildene til gildehal og bekræfter gildeløftet.

Inden løftet bekræftes oplæses årets Sct. Georgsbudskab. Dette års Sct. Georgs budskab er skrevet af Gjermund Austvik, som er Sveriges fredslyskoordinator. Du kan læse budskabet ved at trykke på knappen herunder.

 

På Spejdernes Lejr 2017 kunne man leje sig ind i et HOTELT hos Sct. Georgs Gilderne.
Det var et tilbud til »jobbere«, der gerne vil bo på lejren, men som ikke kunne eller ville medbringe eget telt.

»Værelsesfløjen« på Sct. Georgs Gildernes HOTELT  bestod af 24 telte, hver med to sovekabiner. Kabinerne blev udlejet enkeltvis, og da belægningen toppede, var der fuldt udsolgt.

Læs mere om Hotelt her og se billederne.

 
Find medlemslogin og lokale gilder her
 
Fra spejdernes verden til gildernes…

Naturoplevelser og fællesskab er noget af det vi husker fra vor spejdertid.Naturoplevelser og fællesskab oplever vi igen i naturlaugene. Sammen med andre gildebrødre.Vi knytter forbindelsen bagud til spejdertiden.

Ideen bag naturlaug

Gennem naturlaugene kommer man ud i naturen året rundt. På traveture i grønne omgivelser, ofte ledsaget af en sagkyndig guide.Man lærer sin landsdel rigtig godt at kende. Akkurat som man også lærer gildebrødre fra andre gilder at kende.

Ikke kun for gildebrødre

Selv om man ikke er medlem af Sct. Georgs Gilderne, kan man godt deltage i nogle af naturlaugenes ture. Besøg naturlaugenes hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde kontaktadresser og programmer.

 

22. februar er “Tænkedag”

Tænkedag betyder noget specielt for os alle. Mange af os har markeret BP’s fødselsdag hvert år helt fra vores spejdertid.

Formanden for ISGF’s verdenskommite Mathius Lukwago skriver bl.a. i sit tænkedagsbudskab:

Det store, der rammer dig, når du ser tilbage, er hvor hurtigt tiden går og hvor kort livet på denne jord er. Det bør være en advarsel til os alle om ikke at spilde tiden med ting, som ikke betyder noget i den sidste ende; og på den anden side er det godt ikke at tage livet for alvorligt, som nogle synes at gøre. Gør livet lykkeligt, mens du har det. Det er her, der er mulighed for succes for os alle.
“Se bredt, og selv når du tror du ser bredt ud – se endnu bredere”.

Frit oversat.

God tænkedag til alle.

Georg Lauridsen
Landsgildets internationale sekretær

 

Samarbejdspartnere

Sct. Georgs Gilderne i Danmark består af næsten 200 lokale gilder fordelt over hele Danmark. Vi er knap 4000 medlemmer, men vi vil gerne være flere.