Sct. Georgs Gilderne laver HOTELT-projekt

af Peter Buhl
Sønderjyllands Distrikt

Til sommer, 22.–30. juli 2017, løber  Spejdernes Lejr 2017 af stablen i Sønderborg. Det forventes, at der vil komme 40.000 deltagere, og at 100.000 vil gæste lejren.

Det er kæmpestort, og med et sådant potentiale vil det være rigtig godt, hvis Sct. Georgs Gilderne kan gøre sig synlige.

Derfor har Landsgildeledelsen i januar 2016 nedsat en arbejdsgruppe, der skulle lave oplæg til projekt Hotelt og indlede forhandlinger med Spejdernes Lejr. Det blev en lang proces, men i slutningen af oktober 2016 blev samarbejdsaftalen mellem Spejdernes Lejr og Landsgildeledelsen endeligt godkendt, så nu er forberedelserne gået i gang for fuldt tryk.

Hotelt er i alt sin enkelthed et sted, hvor man kan leje et telt for en nat eller flere, så man slipper for selv at have telt med.

Idéen er opstået i Norge
De norske gilder har i flere år – med succes – lavet Hotelt på store norske spejderlejre. Vi har derfor skelet til, hvordan de har klaret det deroppe, og vi har haft dialog med dem omkring deres erfa-ringer.

Hotelt er heller ikke ukendt begreb i Danmark, for på de store festivaler kan man leje sig ind i et festival-hotelt.

Hvordan bliver Hotelt på SL2017 så?
Vores Hotelt kommer til at ligge i den underlejr, der hedder Øen. Beboerne i Øen er alle jobbere, dvs. hjælpere, på Spejdernes Lejr, og der kommer nok et par tusinde af dem. Nogle af jobberne er helt sikkert allerede gildemedlemmer, men der vil også være rigtig mange potentielle nye gildemedlemmer i Øen.

Vores Hotelt-plads kommer til at ligge centralt på Øens torv, og det er planen, at der skal være 20–30 telte til udlejning.

Vi arbejder med nogle få typer telte – store nok til, at der kan stå to feltsenge i kabinerne. Det vil blive muligt for landets gilder at købe et telt, som de så efter lejren donerer til en spejdergruppe (se opfordringen på side 8 her i bladet). En spejdergruppe vil også kunne bestille et telt og aftage det efter lejren – naturligvis til en god pris  .

For at skabe synlighed vil vi lave en fin indgangsportal med banner, to flagstænger og opslagstavler. Vi vil opstille vores kaate, hvori der skal være reception og udstilling, og vi vil rejse et mastesejl og et stort fællestelt, hvor vi kan hygge os med vore gæster. Endelig skal der være en lille pionerlegeplads for børn.

Vi planlægger at lave events, der kan tiltrække folk til vores fællesområde –  måske i samarbejde med Øens café.

Hvem er Hotelts gæster
På grund af aftaler mellem Spejdernes Lejr og erhvervslivet i Sønderborg, vil Hotelts gæster udelukkende være personer, der er tilmeldt lejren som jobbere – vi må ikke udleje til gæster, der besøger lejren. Det var ikke helt det, vi havde ønsket, men det gør de admini-strative opgaver meget lettere at løse. Jobberne skal bo i Øen, og vi tror på, at mange af dem vælger at bo hos os – især jobbere, der ikke skal arbejde hele ugen.

Et Hotelt-job er lige noget for dig!
Vi kommer til at skulle bruge ca. 5 gilde-medlemmer hver dag – og måske lidt flere til vore events. Det skulle gerne blive sjovt, og så vil det give dig mulighed for at opleve Spejdernes Lejr 2017

Hotelts hjælpere skal være tilmeldt som jobbere, og jobbere kan mindst tilmelde sig for to døgn. Jobbere i Hotelt kan få lov til at slå telt op i nærheden af Hotelt-pladsen, mens campingvogne vil blive henvist til et bestemt område i Øen.

Jobbere i Hotelt skal betale delta-gergebyr som alle andre, idet gebyret vil blive fratrukket et beløb for kørsel. I deltagerprisen er der ret til at benytte lejrens faciliteter samt til alle måltider.

Der skulle blive mulighed for at jobbere, der ikke overnatter i lejren, heller ikke skal betale deltagergebyr, men de skal så selv betale for alle måltider, der kan købes i lejrens kantiner/caféer.

Forberedelserne fortsætter
Hotelt-gruppen arbejder nu videre med forberedelserne, og vi glæder os til at kunne fortælle mere om det.

Vi kan kontaktes på hotelt@sct-georg.dk

Giv et telt til en lokal spejdergruppe i 2017

af Rigmor Lauridsen
Hotelt-gruppen

I det seneste nummer af Sct. Georg opfordrede vi gilderne til at donere et specielt patruljetelt til en spejdergruppe i gildets nærområde. Patruljeteltene skal dog først bruges på SL2017 som en del af Sct. Georgs Gildernes Hotelt, inden spejdergruppen kan hente gildets sponserede patruljetelt på lejrens sidste dag.

Vi har allerede nu fået solgt 7 stk., men vi vil naturligvis gerne sælge flere! Vi regner nemlig med at skulle bruge 12-15 telte. Vi kan – under forudsætning af at de benyttes i Hotelt – få dem til den favorable pris af blot DKK 5.290. Annonceret pris i kataloget er DKK 6.495.

Det gælder om at slå til, så længe dette flotte tilbud gælder, og det gør det indtil den 19. marts 2017.

Flere gilder har forespurgt, om de må vente med at bestille, indtil de har afholdt deres gildeting. Ja, hvis bare vi får den endelige bestilling absolut senest den 19. marts 2017.

Og så er det naturligvis også tilladt gilderne/gildebrødrene at ”donere” teltet til eget gilde eller til sig selv med egen overtagelse efter en uges brug på SL2017! Vær med til at slå to fluer med et smæk, nemlig at hjælpe en spejdergruppe med anskaffelse af et formidabelt telt og at gøre en rigtig god PR-indsats for Sct. Georgs Gilderne i Danmark.

Vi beder interesserede gilder om at henvende sig til Hotelt-gruppen via e-mail på adressen hotelt@sct-georg.dk

[divider_line type=”divider_blank”]

Vil du hjælpe med Hotelt på SL2017?

af Hotelt-gruppen
sl2017hjaelpere@sct-georg.dk

Som du kunne læse i decembernummeret af Sct. Georg, så vil Sct. Georgs Gilderne i Danmarks egen aktivitet på SL2017 være Hotelt, som får en central placering i jobberlejren Øen.

Spejdernes Lejr er i perioden 22.-30. juli 2017, derudover vil der være opgaver, der skal løses både før og efter selve lejrperioden.

Vi håber, at rigtig mange gildemedlemmer vil melde sig som hjælpere i Hotelt. Der er mange meget forskellige opgaver, så vi vil gøre, hvad vi kan, for – sammen med dig – at finde det, som passer bedst til dig. Vi ved, at der bliver trukket på de lokale gildemedlemmer til mange andre opgaver i forbindelse med SL2017, så vi vil opfordre gildemedlemmer fra hele landet til at melde sig til dette gildeprojekt – det første af sin art i Danmark!

Hvilke opgaver skal løses i Hotelt?
Nedenstående er blot eksempler:

Før lejren: Opstilling og indretning af fællesområde med kaate, bålsted, sam-lingstelt, mastesejl, indgangsportal samt opstilling af overnatningstelte med feltsenge mm.

Under lejren: Vi forventer at kunne leje ca. 30 teltkabiner ud pr. dag til jobbere, der gerne vil benytte sig af den mulighed frem for selv at skulle have telt med – desuden er der en feltseng i Hotelt-værelset! Der bliver derfor brug for hjælpere til

 • at bemande receptionen i Øens informationstelt samt Hotelts egen reception i Kaaten,
 • at klargøre telte efter gæsterne er rejst.
 • at tale med og hygge om vores gæster,
 • besøgende og børn, der kommer ind på pladsen,
 • at vise vore udstillinger frem samt
 • at hjælpe ved events på pladsen omdagen og om aftenen.

Sidste dag på lejren: Det forventes, at de spejdergrupper, som har fået done-ret et telt, vil komme og hente deres telt. Vi skal starte nedtagning af alle de telte, som ikke længere skal bruges.

Dagen efter lejren: Afslutte nedtagning og oprydning.

Der bliver lavet en vagtplan
Vi tror på, at mange gildemedlemmer gerne vil hjælpe så i den vagtplan, vi laver, vil vi fordele vagterne, så du også har mulighed for at komme rundt og opleve SL2017 eller Sønderborgområdet hver dag.  I selve lejrperioden vil vagttiderne være følgende:

 • Morgen = kl. 0700-1230,
 • Eftermiddag = kl. 1230-1800,
 • Aften = kl. 1800-2300.

På disse vagter samt om natten vil der være en sjakbajs fra Hotelt-gruppen, så der vil altid være et gildemedlem, som har deltaget i hele forløbet og derfor kender til alle aftaler m.v. Hvis et gildemedlem melder sig til at være der under hele lejren, forventer vi at kunne tildele vedkommende en fridag!

Hvordan skal hjælpere i Hotelt bo?
Hjælpere i Hotelt er jobbere på SL2017 og kommer til at bo i underlejren Øen. Hotelt har fået lovning på, at vores hjælpere kan bo tæt på Hotelt. Hvis du kommer med campingvogn skal du dog bo i et særligt område et andet sted i Øen.

Børneattest
Da det er et lovkrav, at alle hjælpere skal have udstedt en børneattest til arrangementer som SL2017, gælder det også for gildemedlemmer, der hjælper i Hotelt. Ved tilmeldingen kan man bede om at sætte det i gang, og så går det helt automatisk.

Så alt det om tilmelding!
Samtlige jobbere på SL2017 skal melde sig til minimum 2 døgn – i denne sammenhæng starter et døgn med frokost på ankomstsdagen og slutter med morgenmad på afrejsedagen. Priserne kan du se på www.SL2017.dk, men du skal være opmærksom på, at der vil blive trukket et beløb fra, der svarer til det, spejderne betaler for transport – vi kender ikke transportbeløbet endnu. Det koster ikke noget at være hjælper i forlejren eller efterlejren. Prisen indeholder bl.a. fuld forplejning og ret til at bo i Øen i eget telt. Er du lokal og over-natter hjemme, er der ingen betaling, og det er uden forplejning, som du dog vil kunne købe i lejrens kantiner.

Hjælpere i Hotelt skal tilmeldes på samme måde som alle øvrige jobbere:

Man tilmelder sig først på forhånd – det er altså ikke en endelig tilmelding, og det koster ikke noget.

Tilmelding sker på SL2017s hjemmeside www.sl2017.dk.

Fra forsiden => “Hvis du er .. => Jobber/Frivillig. På den side klikker du på linket “Kom til jobberansøgning her”, og så er du inde på tilmeldingsblanketten, som du skal udfylde.

Alt det første giver sig selv, men i følgende felter skriver du:

 1. Kvalifikationer: Jeg er gildemedlem og jeg vil gerne hjælpe i Hotelt i Øen – evt. antal dage
 2. Organisation: Andet
 3. Udvalg: Vælg DU-HU Deltagere og Underlejre
 4. Sæt flueben ved Ønsker at være jobber på lejren
 5. Aftale med: Sct. Georgs Gilderne – Hotelt i Øen.

Hvis du af en eller anden grund ikke kan få det til at fungere, så kontakt Hoteltgruppen på sl2017hjaelpere@sct-georg.dk

Når du har sendt din forhåndstilmel-ding, vil du modtage mail fra SL2017, og når du er godkendt af SL2017, får Hotelt-gruppen besked, og så vil du blive kontaktet af os. Hotelt-gruppen vil give dig besked om, hvornår du bedes tilmelde dig endeligt!

Vi vil gerne have din forhåndstilmelding hurtigst muligt og inden 1. april.

Følg med på www.sct-georg.dk under Hotelt!

Vi glæder os til at arbejde sammen med jer i Hotelt på Spejdernes Lejr 2017.