Kære alle

I dag er det den 20. august, i vores vedtægter står der i §7c “Landsgildemesteren udsender hvert år senest, den 15. august en beretning for det forløbne år med e-mail til alle medlemmer”.

Jeg håber, I kan acceptere, at beretningen sendes ud sammen med Nyhedsbrevet. Indrømmet: sommervarmen og feriedage er årsagen til, at jeg overså datoen.

Landsgildeledelsen tiltrådte til landsgildetinget i september 2021. Vi fik det bedste valg i mands minde, men det er jo ikke så vanskeligt, når der ikke er andre kandidater! Vi trak straks i arbejdstøjet, og der var mange ting at se til. Sådan er det jo altid, når man starter i et nyt job, og selvom vi alle tre kendte arbejdspladsen, kendte vi ikke alle de opgaver, der aktuelt lå på ledelsens bord.

Pernille har været en stor hjælp, det siger vi tak for. Det var også et godt udgangspunkt, at vi kom godt ud af det med hinanden. Det er en forudsætning for et godt samarbejde, og det mener jeg, vi hurtigt opnåede.

Vi kunne hurtigt se, at vi skulle finde nogle hjælpere, hvis vi skulle kunne magte opgaven. Aftalen med den tidligere landsgildeledelse var, at Birthe Ømark skulle fortsætte, bl.a. fordi hun var ansvarlig for tilrettelæggelsen af Europakonferencen i 2023 i Ranum. Henning Rose sidder inde med så stor viden som webmaster og til vores markedsføring og Sct. Georg, at vi gerne ville beholde ham. Henning ville gerne fortsætte, og vi holdt et møde med Henning og Benny Aros (redaktør af Sct. Georg).

Udviklingsområdet er vigtigt, hvis vi skal have Sct. Georgs Gilderne med ind i fremtiden og få medlemstallet til at stige. Jeg havde et meget inspirerende samarbejde i Gøngernes Distrikt med Inga Gustafsen, og jeg spurgte Inga, om hun ville påtage sig opgaven i udviklingsudvalget, og hun sagde ja. En del af jer har allerede oplevet Ingas initiativer. Hjælper vi hinanden, skulle det gerne give fremgang for gildebevægelsen.

Så var vi klar til at tage fat. Der blev udarbejdet kommissorier for de tre arbejdsgrupper og Sct. Georg, og så kunne de gå i gang.

Samtidig skulle vi fordele de forskellige poster, hvor Sct. Georgs Gilderne er repræsenteret. Det drejer sig om Danmarks Samfundet, Dansk Flygtningehjælp, Friluftsrådet, UNICEF, Sct. Georgs Fonden, Hjælpefonden/Frimærkebanken, Gildecenterfonden, Seniorhøjskolen Store Dam, SOS- Børnebyer og Bloddonorerne.

Vi ville gerne arbejde for et bedre samarbejde med spejderkorpsene. På grund af korpsenes involvering i Spejdernes Lejr 2022 har det ikke været så let. Jeg har holdt møde med generalsekretæren i DDS og skal i den kommende uge mødes med spejdercheferne. Jeg mener, vi har mange fælles interesser, der bør plejes.

Ilsa har deltaget i et vellykket landsmøde hos De Grønne Pigespejdere på Hotel Nyborg Strand, og jeg har selv en halv aftale med KFUM-spejderne, der gerne skulle blive til en hel aftale inden jul!

Hotelt på Spejdernes Lejr 2022 var en stor og vel gennemført opgave, vi havde påtaget os. Vi siger en stor tak til alle involverede. Jeg besøgte lejrpladsen en enkelt dag og oplevede et velfungerende initiativ med mange besøgende både små og ”store”.

Ilsa har stadig haft arbejde med det nedlagte Sct. Georgs Gilde i Nuuk. Det er først her i august lykkedes at få pengene fra den grønlandske konto flyttet til en dansk konto.

Vi har vilde planer om et nyt medlemssystem og i samarbejde med vores revisor, et mere enkelt regnskabssystem. Vi arbejder på sagen, men det tager lidt tid, da der er forskellige muligheder, der skal undersøges.

På det internationale område er Internationalt Udvalget aktivt. I har jo blandt andet hørt om ReachOut initiativet, hvor aktiviteterne i Sri Lanka nu ser ud til at kunne komme i gang igen. Der er også et stort arbejde i gang med at tilrettelægge Europakonferencen i Ranum i 2023. Birthe har samlet et stort team, og jeg forstår, at de er langt fremme med planlægningen. Vi glæder os til konferencen og håber, at der er en del af jer, der vil deltage. Konferencen er åben for alle vores medlemmer!

I maj deltog jeg, sammen med Birthe i Nordisk-Baltisk træf (NBSR) i Selfoss, Island. Det var interessant og selvfølgelig en oplevelse at mødes med gildemedlemmer fra de andre nordiske lande og repræsentanter fra Europaregionen. På norsk initiativ var der inviteret to spejdere fra hvert land, der skulle komme med input til, hvordan vi kan udvikle gildearbejdet, så det bliver mere attraktivt for tidligere spejdere.

Danmark skulle overtage formandskabet for NBSR. Søren Silving var udset til posten. Da Søren arbejdsmæssigt har fundet andre græsgange, bliver det så LGM, der må tage over.

Søren Silving fik jo et nyt job med meget rejseaktivitet, hvilket betød, at han måtte stoppe i landsgildeledelsen, Ilsa og jeg kunne kun ønske Søren til lykke med jobbet og derefter se os om efter en afløser. Jeg tog telefonen og ringede rundt til alle DGM. Jeg vil sige, at det var en god oplevelse, var alle positive og løsningsorienterede, det lover godt for fremtiden. Efter lidt søgen og snak frem og tilbage sagde Finn Bramsen, der er DGM i Aalborg – om ikke lige frem ja tak, så i hvert fald ja til at påtage sig opgaven frem til landsgildetinget 2023. Vi glæder os til samarbejdet og mødes et par dage sidst i august i Middelfart for at planlægge slagets gang.

Vi har ikke helt nået, hvad vi havde håbet på alle områder, men vi synes, der trods alt er sket noget! Vi havde et mål om, at vi skulle blive bedre til at fortælle, hvad der sker i gildebevægelsen, det håber vi, I synes er lykkedes med vores Nyhedsbrev.

PR-udvalget har planer om at ændre vores websted sct-georg.dk. De hyppige nyhedsbreve, som sendes til alle gildebrødre med registreret mailadresse, har også givet andre og nye muligheder for at bruge webstedet udadtil.

I landsgildeledelsen er vi enige om, at vi bliver nødt til at blive bedre til at bruge vores Facebooksider og muligvis også Instagram. Ingen af os tre i landsgildeledelsen er verdensmestre på IT-området, så det kræver sikkert, at vi må sætte os på skolebænken!

Vores møde med distriktsgildemestrene sidst i marts kan vi nok også kalde en succes. Nu håber vi, at rigtig mange af jer vil bakke op om gildemesterstævnet til i september, og vi håber, I kan finde økonomisk mulighed for, at jeres gildemester kan deltage. Det er gildebevægelsens fremtid det gælder!

I landsgildeledelsen er vi enige om, at det er et spændende, udfordrende job at være en del af ledelsen. Vi har brugt mange timer på at nå de resultater, vi har opnået. Uden jeres opbakning er intet muligt, som Erik B. Jørgensen lærte os på mødet med distriktsgildemestrene: Vi skal løbe samme vej!

20. august 2022

Lone Erkmann
Landsgildemester

Hent beretning som pdf til udprintning