Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Mikkel Bryggers Gade 1
1460 København K

Telefon: 33 32 27 33
Email: kontoret@sct-georg.dk
Bank reg.nr. 4180, konto nr. 4180213791
CVR 37000116

Telefontid mandag til torsdag kl. 10.00 – 14.00
Kontoret er lukket fredag.

Mail til webmaster

Find dit lokale gilde her