Mindeord for Ole Andreasen, 6. Aarhus

Ole Andreasen er ikke blandt os mere. Om natten den 17. april 2020 døde Ole uventet i sit hjem – 86 år gammel – efter nogle få dages utilpashed, og trods de senere års sygdomsproblemer med ryggen var Ole nogenlunde frisk til det sidste.

Ole blev optaget som gildebror i 6. gilde den 24. april 1972 og var en af de ældste i gildet. Gennem alle disse år engagerede han sig også i Stadsgilderegi som kansler et par år, men ikke mindst som redaktør af Herolden blev Ole en kendt person af alle gildebrødre i Aarhus Stadsgilde.

Dette hverv bestred Ole fra januar 1993 og frem til det sidste udsendte april nummer af Herolden 2020. Et arbejde som blev passet med stor omhu og punktlighed, og med mange fornyelser gennem årene, og de senere år i farver og digitalt.

Oles 25-års jubilæum blev markeret ved Nytårsgildehallen i 1997. Samme år udkom også Festskriftet for Herolden gennem 75 år, hvor Ole var en af medredaktørerne. Nu er Den gamle Redaktør, som han selv benævnede sig, ikke mere. En epoke er slut.

Ole var et familiemenneske, og han og Lis var stolte af deres familie med to børn, børnebørn og oldebarn – og en lille ny i vente. De var begge rejselystne, og deltog for år tilbage i en rejsegruppe af gildebrødre. Madeira blev dog de senere år deres foretrukne ferieø.

Ole var en omsorgsfuld og tjenstvillig person, der gerne tilbød sin hjælp samtidig med, at han var en meget trofast gildebror i 6. gilde, der altid mødte op til de forskellige arrangementer. Han deltog med smil, venlighed og humor og til tider lidt bramfrie tone.

Ole havde sine bestemte meninger og var en god samtalepartner. Vore kærligste tanker går til Lis og familien i den svære stund.

Æret være Oles minde

Sonja Sørensen
6. Sct. Georgs Gilde Århus