Ringsted, 14. juli 2020


Mindeord om Leif Pedersen

Det er med stor sorg, vi i Sct. Georgs Gildet har modtaget meddelelsen om Leif Pedersens død. I de 44 år, hvor Leif var med i Sct. Georgs Gildet, har han ydet en helt utrolig stor indsats, ikke alene for Sct. Georgs Gildet i Ringsted, men for gildebevægelsen i hele Danmark. I Ringsted har Leif gennem årene bestridt mange tillidshverv. Leif har således været en meget værdsat gildemester, og som formand for Sct. Georgs Gårdens børneinstitutioner i Ringsted har Leif ydet en helt uvurderlig stor indsats. På landsplan var Leif i en årrække formand for Sct. Georgs Fonden i Danmark, der som led i socialt og humanitært arbejde har varetaget projektering og byggeri af børneinstitutioner, ungdomskollegier, boliger for ældre og private andelsboliger.

Som distriktsgildemester stod Leif i en årrække også i spidsen for Sct. Georgs Gildet i Vestsjælland.

Professionelt var Leif som oberst chef for Totalforsvarsregion Sjælland med hjemsted på Ringsted Kaserne.

I Sct. Georgs Gildet vil Leif blive husket som et menneske, der altid skabte en god atmosfære omkring sig. Leif havde et smittende godt humør, og han og hans hustru Marianne var altid godt selskab, og de spredte lys og glæde omkring sig.

I Sct. Georgs Gildet har vi mistet en ven, Marianne har mistet sin mand og Marlene og Steffen har mistet en god far.

Æret være Leifs minde

På vegne af Ringsted Sct. Georgs Gilde
Flemming Hansen