Sct. Georgs Gilderne i Danmarks Hjælpefond

Sct. Georgs Gilderne i Danmarks Hjælpefond har til formål at støtte:

  • Ungdomsarbejde i og udenfor Danmark.
  • Aktiviteter af samfundsrettet – og fortrinsvis landsomfattende karakter.
  • Humanitære hjælpeopgaver.
  • Andre humanitære eller sociale hjælpeorganisationers arbejde.

Ønsker I at ansøge om støtte, kan det ske ved at indsende en skriftlig begrundet ansøgning til Landsgildekontoret.

Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner.