Fredslyset 2023

I den katolske Sankt Laurentii Kirke i Roskilde har i mange år brændt en evig flamme.

Fredslyset tændes den 28. november og et fakkeloptog går gennem byens gader til Roskilde Domkirke, hvor der afholdes en gudstjeneste.

I Katolsk Vor Frue Kirke i Aarhus brænder Fredslyset året rundt. Denne flamme fornys hvert år med ”årets flamme” fra Betlehem. Onsdag den 29. november udgår Fredslyset som en stafet til hele landet. Flammen distribueres fortrinsvis ved hjælp af gildebrødres privatbiler og efterfølgende ved et væld af arrangementer arrangeret af lokale gilder eller spejdere.

Alle fremmødte kan naturligvis få deres egen flamme med hjem i medbragte flagermuslygter eller andet transportegnet udstyr.

Hent inspiration og information på Facebook: Fredslyset i Danmark.

For yderligere information: fredslys@sct-georg.dk

Hent FredslysetbudskabetHent materialer til Fredlys

Fredslyset i Danmark

En flamme bliver til et hav af lys

Fredslyset er blevet tændt i Fødselsgrotten i Betlehem ved den flamme, som altid brænder der.
Fredslystraditionen opstod i Østrig i 1986. Hvert år får den østrigske radio ORF (Österreichischer Rundfunk) fløjet et Fredslys ind fra Fødselsgrotten i Betlehem til Wien.

Efter en økumenisk gudstjeneste i Wien tager spejdere og gildemedlemmer årets Fredslys med hjem for at sende det rundt i deres eget land. Fra begyndelsen gik de østrigske spejdere ind i arbejdet og det er nu primært spejderne, der henter og bringer Fredslyset ud i Østrig og Europa. Til stafetten i Europa bruges både tognettet og privatbiler. I flere lande er det nu blevet til et samarbejde mellem spejderne og Sct. Georgs Gilderne.

Udbredelsen af Fredslyset går af en rute fra Wien over Frankrig, England, Skotland og til Irland. En anden rute fra Wien går gennem Tyskland nordpå til Skandinavien og Østeuropa. Siden 1996 er det lykkedes at få Fredslyset bragt ud i Danmark og videre til Sverige, Norge og Finland.

Stafetten i Danmark udgår i ugen før 1.søndag i advent fra Roskilde og Århus, hvor der begge steder afholdes arrangementer, inden stafetten sættes i gang. Spejdere og gildemedlemmer inviterer mange steder i Danmark til forskellige aktiviteter i forbindelse med modtagelse og videregivelse af Fredslyset. F.eks. bringes det videre i olielamper, flagermuslygter, fakler eller lignende og foræres til hospitaler, plejehjem, borgmestre, børneinstitutioner, kirker, arresthuse, krisecentre m.fl., der så tænder adventskranse, julelys, alterlys og lignende med flammen fra Betlehem.

Temaet for Fredslyset 2022

Fredslysets budskab er naturligvis FRED. De senere år har vi desuden hvert år haft et slogan for at sætte særligt fokus på Fred i en bestemt vinkel. Vi har valgt at oversætte det slogan, som de tyske spejderkorps anvender – for også derigennem at få inspiration til at arbejde med Fred. I 2022 var sloganet:

Fred begynder med dig

Sloganet kan bruges til mange refleksioner og samtaler eks. ved et spejdermøde, ved et gildemøde og alle de steder, hvor Fredslyset gives som en gave. Sloganet kan være ”den røde tråd” i præsters prædikenener og vil helt sikkert være det i budskabet som følger med Fredslyset.

I Danmark har Sct. Georgs Gilderne valgt at modtage og videregive Fredslyset uden nogen form for politisk, religiøs eller anden bagtanke, men en gave hvor budskabet er:

  • Fred på jorden
  • Et lys for fællesskab
  • Et lys for forståelse
  • Et lys for fred og venskab
  • Et lys for tolerance
  • Et lys for nødlidende og ensomme
  • Et lys for aktivt arbejde
  • En gave som skal lyse op i adventstiden
  • En gave til dig så du kan tænde et lys til glæde for andre

Nærmere information: fredslys@sct-georg.dk eller på Facebook