I anledning af vores 90 års jubilæum er der fremstillet et klistermærke til bilen. Det skal placeres udvendigt på ruden for ikke at komme i karambolage med varmetråde i bagruden og i nederste venstre hjørne for at være i overensstemmelse med Færdselsstyrelsens anvisninger.

Gildekanslerne kan bestille mærker på landsgildekontoret, men ikke flere end til de gildebilister, der reelt vil bruge dem. Der er ikke lavet mærker til alle medlemmer.

Gilderne skal ikke betale for mærkerne.

Bestillingen sker ved at udfylde nedenstående formular og trykke på “send” sidst i formularen.

Der accepteres kun én bestilling pr. gilde og er lagt en begrænsning på, hvor mange maærken, man kan bestille.

Levering kan forventes udsendt i uge 30, dvs. sidst i juli måned