Organisation

Landsgildet er paraply-
organisation for de ca. 200 lokale gilder. Det enkelte gilde er selv-
bestemmende omkring egne aktiviter og projekter.
 
Samarbejdspartnere nationalt
UNICEF Danmark
Kræftens bekæmpelse
Dansk Flygtningehjælp
Bloddonorerne
Hartvig Møllers Efterskole
SOS-Børnebyern
Danmarks-Samfundet

Landsgildekontoret

Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Mikkel Bryggers Gade 1
1460 København K

Telefon: 33 32 27 33
E-mail: kontoret@sct-georg.dk
Bank reg.nr. 4180, konto nr. 4180213791

Telefontid tirsdag til fredag kl. 10.00 – 14.00
Kontoret er lukket mandag.

 

Landsgildeledelse


Landsgildemester
Helmut Werth
LGM@sct-georg.dk
Spejdergården Tydal
D-24852 Eggebek, Sydslesvig
Tlf: 0049 (0) 4 60 991 03 16

 

International sekretær
Georg F. Lauridsen
LGIS@sct-georg.dk

Solskrænten 6
8400 Ebeltoft
Tlf: 40 53 12 80

Landsgildekansler
Kirsten  Christensen
LGK@sct-georg.dk
Knud Anchers Vej 109 A
2610 Rødovre
Tlf: 24 84 76 15

 

Uddannelsessekretær
Bente Christensen
LGUS@sct-georg.dk
Borgmestervænget 3
3600 Frederikssund
Tlf: 23 25 52 31

Landsgildeskatmester
Paula Mikkelsen
LGS@sct-georg.dk
Fjordbjerg Ager 15
7840 Højslev
Tlf: 97 54 51 50

 

PR sekretær
Ingrid Danstrup
LGPR@sct-georg.dk
Rosenvænget 34
6541 Bevtoft
Tlf: 40 11 92 49 

 

Faste udvalg


 

Internationalt udvalg

Gildebevægelsen er verdensomspændende
– og vi arbejder for international forståelse

Twinning
Mange gilder har venskabsgilder. Det kan være på den anden side af sundet i Sverige eller på den anden side af jorden i New Zealand.

Fredslyset
Fredslyset kommer fra fødselsgrotten i Betlehem. Hvert år før 1. søndag i advent bringer gilderne det ud i alle egne af Danmark med budskabet om fred og forsoning.

Etniske minoriteter
International forståelse starter i det lokale samfund. Gilderne gør også livet gladere og lysere for vore medborgere af anden etnisk herkomst. En ægte integrationsproces hviler på gensidig forståelse og respekt – og det arbejder vi for.

Vil du vide mere, så kontakt landsgildets internationale sekretær: lgis@sct-georg.dk

Medlemmer
iu-udvalg@sct-georg.dk

Formand: Georg Lauridsen (LGIS)
se ovenfor

Sammensætningen af IU er ikke endeligt
på plads.

Kursusudvalg

Kursusudvalget består af tre medlemmer (landsgildets uddannelsessekretær og to gildebrødre udpeget af landsgildeledelsen) og varetager landsgildeledelsens interesser på kursus- og uddannelsesområdet., herunder

  • inspirere og engagere distrikternes uddannelsessekretærer (DUS) gennem et tæt
    samarbejde
  • understøtte netværk mellem distrikternes DUS og gildernes uddannelsesmedarbejdere.
  • sikre inspiration til ledelsesmedlemmerne
  • udarbejde, udvikle og vedligeholde gildebevægelsens kursusstruktur
  • udarbejde håndbogs- og kursusmateriale til inspiration og undervisning
  • sikre at vores materiale omkring arbejdstiderne holdes ved lige, samt at der udarbejdes
    materiale til alternative arbejdstider.

Hent kursusudvalgets kommissorium for perioden 2017-2019

Medlemmer
ku-udvalg@sct-georg.dk

Formand: Bente Christensen (LGUS)
se ovenfor

Uffe Uhrbrand,
Engparken 31, 6580 Vamdrup
Tlf. 24 42 17 27
uffe@uhrbrand.com

Annie Sperling,
Kronosvej 89, 920 Aalborg SØ
Tlf. 29 29 76 27
annie@sperlings.dk

PR-udvalg

PR-udvalget medvirker til varetagelse af landsgildets PR-interesser i forbindelse med Sct.Georgs Gildernes overordnede opgave med at synliggøre og profilere gildebevægelsen i Danmark, herunder

Generelt:
– koordinerer landsgildets proaktive pressekontakt
– rådgiver landsgildeledelsen i spørgsmål inden for udvalgets arbejdsområde

Presse:
– opbygger og vedligeholder viden om relevante kontakter i det danske mediebillede, herunder også spejderkorpsenes medlems- og lederblade
– fremkommer med forslag til PR-aktiviteter, såvel på landsplan som på lokalt plan samt gennemfører godkendte landsdækkende aktiviteter
– står til rådighed for gilderne med hjælp til pressekontakt og pressemeddelelser

Reklame:
– koordinerer landsgildets publikationer til ekstern brug for derigennem at sikre et ensartet, genkendeligt grafisk design samt for at opnå økonomiske fordele ved samdrift
– fremkommer med forslag til nye reklame- og informationsaktiviteter
– tager initiativ til vedligeholdelse af landsgildets designmanual og til udbredelse af dens anvendelse i de enkelte gilder
– koordinerer produktion og udgivelse af gildebladet Sct. Georg.

Internet:
er ansvarlig for videreudvikling og ajourføring af landsgildets websted.

Medlemmer
pr-udvalg@sct-georg.dk

Formand: Ingrid Danstrup (LGPR)
Se ovenfor

Henning Rose
Vejenvej 37, Askov, 6600 Vejen
Tlf. 75 36 39 80
henn.rose@gmail.com

Hanne Borgstrøm
Ruskær 15 st. tv., 2610 Rødovre
Tlf. 20 78 73 04
hanne.borgstrom@icloud.com

Anne-Margrete Jessen (Ami)
Haferstieg 20, D-24941 Flensborg
Sydslesvig
Tlf. 0049-461-8400724
amjess@aol.com

Webmaster
Henning Rose
webmaster@sct-georg.dk