Organisation

Landsgildet er paraply-
organisation for de ca. 200 lokale gilder. Det enkelte gilde er selv-
bestemmende omkring egne aktiviter og projekter.
 
Samarbejdspartnere nationalt
UNICEF Danmark
Kræftens bekæmpelse
Dansk Flygtningehjælp
Bloddonorerne
Hartvig Møllers Efterskole
SOS-Børnebyern
Danmarks-Samfundet

Landsgildekontoret

Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Mikkel Bryggers Gade 1
1460 København K

Telefon: 33 32 27 33
E-mail: kontoret@sct-georg.dk
Bank reg.nr. 4180, konto nr. 4180213791

Telefontid tirsdag og torsdag kl. 10.00 – 12.00
Kontoret er lukket fredag.

 
 

Landsgildeledelse

Landsgildemester
Helmut Werth
LGM@sct-georg.dk
Spejdergården Tydal
24852 Eggebek
Sydslesvig
Tlf: 0049 (0) 4 60 991 03 16

Landsgildeskatmester
Paula Mikkelsen
LGS@sct-georg.dk
Fjordbjerg Ager 15
7840 Højslev
Tlf: 97 54 51 50

International sekretær
Anne Haastrup-Nielsen
LGIS@sct-georg.dk
Esrumvej 261 
3000 Helsingør
Tlf: 49 29 91 10

M

Landsgildekansler
Kirsten  Christensen
LGK@sct-georg.dk
Knud Anchers Vej 109 A
2610 Rødovre
Tlf: 24 84 76 15

 

Kursussekretær
vakant

 
 

PR sekretær
Ingrid Danstrup
LGPR@sct-georg.dk
Rosenvænget 34
6541 Bevtoft
Tlf: 40 11 92 49 

Internationalt udvalg

Gildebevægelsen er verdensomspændende
– og vi arbejder for international forståelse

Twinning
Mange gilder har venskabsgilder. Det kan være på den anden side af sundet i Sverige eller på den anden side af jorden i New Zealand.

Fredslyset
Fredslyset kommer fra fødselsgrotten i Betlehem. Hvert år før 1. søndag i advent bringer gilderne det ud i alle egne af Danmark med budskabet om fred og forsoning.

Etniske minoriteter
International forståelse starter i det lokale samfund. Gilderne gør også livet gladere og lysere for vore medborgere af anden etnisk herkomst. En ægte integrationsproces hviler på gensidig forståelse og respekt – og det arbejder vi for.

Vil du vide mere, så kontakt landsgildets internationale sekretær: lgis@sct-georg.dk

Kursusudvalg

Kursusudvalget tilrettelægger / inspirerer / reviderer i forbindelse med:

  • regionale eller landsdækkende konferencer eller inspirations arrangementer
  • gildebevægelsens kursusstruktur
  • netværket GU – DUS – KU
  • inspirations og udviklingsseminarer for ledelsesmedlemmer
  • inspirations og udviklingsseminarer for distrikternes uddannelsessekretærer
  • inspirations og udviklingsseminarer for gildernes uddannelsesmedarbejdere
  • håndbogs- og kursusmateriale til inspiration og undervisning

PR-udvalg

PR-udvalget medvirker til varetagelse af landsgildets PR-interesser i forbindelse med Sct.Georgs Gildernes overordnede opgave med at synliggøre og profilere gildebevægelsen i Danmark, herunder

Generelt:
– koordinerer landsgildets proaktive pressekontakt
– rådgiver landsgildeledelsen i spørgsmål inden for udvalgets arbejdsområde

Presse:
– opbygger og vedligeholder viden om relevante kontakter i det danske mediebillede, herunder også spejderkorpsenes medlems- og lederblade
– fremkommer med forslag til PR-aktiviteter, såvel på landsplan som på lokalt plan samt gennemfører godkendte landsdækkende aktiviteter
– står til rådighed for gilderne med hjælp til pressekontakt og pressemeddelelser

Reklame:
– koordinerer landsgildets publikationer til ekstern brug for derigennem at sikre et ensartet, genkendeligt grafisk design samt for at opnå økonomiske fordele ved samdrift
– fremkommer med forslag til nye reklame- og informationsaktiviteter
– tager initiativ til vedligeholdelse af landsgildets designmanual og til udbredelse af dens anvendelse i de enkelte gilder
– koordinerer produktion og udgivelse af gildebladet Sct. Georg.

Internet:
er ansvarlig for videreudvikling og ajourføring af landsgildets websted.