Nekrolog

Robert Madsen, død 86 år gammel.

Der er mennesker, om hvem man siger, at de burde leve evigt, fordi deres udstråling og deres omgang med andre mennesker er så positiv og afsmittende, at det sætter sig spor hos den enkelte.

Sådan et menneske var Robert, og skønt han jo ikke længere spillede 1. violin, var hans indflydelse på den brede omgangskreds så stærk, at man ikke bare lyttede til ham, men også tog hans råd og vejledning alvorlig.

Alder sagde ham ikke en hel masse. Herom vidnede også hans flotte indsats i de senere år. På trods af sin høje alder deltog han hos KFUM-spejderne i bl.a. korpshistorisk udvalg og som grupperådsformand for ”Den grønne gruppe”, og hertil bør nævnes gildearbejdet i Aalborg. Og sandelig om han ikke også havde styrke og koncentration til – sammen med Allan Bäck – at skrive det fornemme værk om KFUM-spejderne i Danmark igennem 100 år, der udkom for få år siden. Det forekommer overflødigt at nævne, at han til det sidste også passede sit arbejde som vinsælger i Bilka i Aalborg.

Robert var som helt ung divisionschef i Grejsdal Division. I 1961 blev han indvalgt i hovedbestyrelsen, og 2 år senere valgtes han til spejderchef for KFUM-spejderne i Danmark, et embede han beklædte i 11 år indtil 1974.

I 1977 blev Robert headhuntet til posten som landsgildemester for Sct. Georgs Gilderne, et arbejde han igennem 6 år udførte med største dygtighed. Han blev derpå i 1983 indvalgt i verdenskomiteen for Sct. Georgs Gilderne, hvor han 1985-1989 var vice-chairman.

Vi er mange, der vil savne Robert.

Æret være hans minde.

Mindeordet er skrevet af Paulli Martin

 

Læs også mindeordene på spejdernet.dk