Fredslyset

Koordinator

Lene Skriver
Jernbanegade 18 B, 3 tv, 8900 Randers
Tlf.: 81715854
fredslys@sct-georg.dk

Fredslyset i Danmark
En flamme bliver til et hav af lys

Fredslyset er blevet tændt i Fødselsgrotten i Betlehem ved den flamme, som altid brænder der.
Fredslys traditionen opstod i Østrig i 1986. Hvert år får den østrigske radio ORF (Osterreihischen Rundfunk) fløjet et Fredslys ind fra Fødselsgrotten i Betlehem til Wien.

Efter en økumenisk gudstjeneste i Wien tager spejdere og gildemedlemmer årets Fredslys med hjem for at sende det rundt i deres eget land. Fra begyndelsen gik de østrigske spejdere ind i arbejdet og det er nu primært spejderne, der henter og bringer Fredslyset ud i Østrig og Europa. Til stafetten i Europa bruges både tognettet og privatbiler. I flere lande er det nu blevet til et samarbejde mellem spejderne og Sct. Georgs Gilderne.

Udbredelsen af Fredslyset går af en rute fra Wien over Frankrig, England, Skotland og til Irland. En anden rute fra Wien går gennem Tyskland nordpå til Skandinavien og Østeuropa. Siden 1996 er det lykkedes at få Fredslyset bragt ud i Danmark og videre til Sverige, Norge og Finland.

Stafetten i Danmark udgår i ugen før 1.søndag i advent fra Roskilde og Århus, hvor der begge steder afholdes arrangementer, inden stafetten sættes i gang. Spejdere og gildemedlemmer inviterer mange steder i Danmark til forskellige aktiviteter i forbindelse med modtagelse og videregivelse af Fredslyset. F.eks. bringes det videre i olielamper, flagermuslygter, fakler eller lignende og foræres til hospitaler, plejehjem, borgmestre, børneinstitutioner, kirker, arresthuse, krisecentre m.fl., der så tænder adventskranse, julelys, alterlys og lignende med flammen fra Betlehem.

I Danmark har Sct. Georgs Gilderne valgt at modtage og videregive Fredslyset uden nogen form for politisk, religiøs eller anden bagtanke, men en gave hvor budskabet er:

  • Fred på jorden
  • Et lys for fællesskab
  • Et lys for forståelse
  • Et lys for fred og venskab
  • Et lys for tolerance
  • Et lys for nødlidende og ensomme
  • Et lys for aktivt arbejde
  • En gave som skal lyse op i adventstiden
  • En gave til dig så du kan tænde et lys til glæde for andre

Nærmere information: fredslys@sct-georg.dk eller på Facebook

Nyt om Fredslyset i 2017.

Fredslyset sendes rundt i Danmark hvert år i slutningen af  november måned. I 2017 sker det onsdag den 29.november 2017.

I den forbindelse afholdes der arrangementer i  Roskilde den 28.november 2017 og i Aarhus den. 29.november.

Budskabet som følger med Fredslyset” er sendt ud til alle tilmeldte kontaktpersoner med besked om, at det ikke må offentliggøres forud for Fredslysets ankomst den 29. november 2017.

Kontaktpersonen må således kun bruge fredslys til forberedelse. Det er derfor OK at videregive budskabet til den lokale præst eller gildemester, som gerne vil kende budskabet for evt. at følge ”den røde tråd”. Det er ikke tilladt at sende budskabet videre til den lokale presse, hvis det bliver brugt forud for Fredslysets ankomst den 29. november 2017.

Fredslysbudskabet bliver offentliggjort her på sct-georg.dk den 28. november om aftenen.

For yderligere information
kontakt fredslys@sct-georg.dk